Startpagina Aardappelen

PCA blijft waarschuwen voor kieming

Vanaf eind november volgen Inagro en het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) verspreid over West- en Oost-Vlaanderen 15 loodsen Fontane op. Van de 15 loodsen zijn er maar 5 waar op de aardappelen MH (maleïnehydrazide) werd toegepast tijdens het seizoen. Er worden maandelijks stalen genomen voor opvolging van de kwaliteit en de kieming. Ook de temperatuur wordt gemonitord. In de nieuwsbrief van PCA gaat men dieper op de resultaten.

Leestijd : 1 min

In alle opgevolgde loodsen wordt het ras Fontane bewaard. In 3 loodsen wordt Restrain toegepast, in 3 andere loodsen wordt met Argos gewerkt . De kiemremming in de overige loodsen gebeurt met 1,4 Sight. Van de 15 loodsen zijn er maar 5 waar op de aardappelen MH werd toegepast tijdens het seizoen. In de meeste loodsen zagen we oplopende temperaturen in de periode 9-15 januari en tijdens de eerste 5 dagen van februari, dit door de hoge buitentemeraturen in die periode.

Het onderwatergewicht is in de meeste loodsen goed. Ook de vastheid van de knollen blijft goed. De bakkleur is ten opzichte van januari stabiel gebleven op gemiddeld 1,9, wat zeer goed is. De onderzoekers zien op dit moment ook geen grote verschillen in functie van de toegepaste kiemremming. Maandelijks wordt ook de kieming opgevolgd door de lengte op te meten van de langste witte kiem per knol (2x 25 knollen). De gemiddelde kiemlengte op dit moment is 4,7 mm.

Meer en gedetailleerdere informatie over de toepassingen, de kwaliteit en de kieming lees je hier.

PCA

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken