Startpagina Actueel

Gemiddeld minder dan 1 miljoen euro aangeboden per uitgekocht landbouwbedrijf

Maar liefst 42 landbouwbedrijven gaven reeds aan dat ze, als gevolg van het stikstofakkoord, ‘vrijwillig’ de activiteiten stopzetten. Het gemiddelde aanbod per bedrijf bedraagt minder dan één miljoen euro. Dat blijkt uit het gecoördineerd antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) op de vragen van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

Leestijd : 3 min

Janssens: “Het valt niet uit te leggen hoe het platteland door de Vlaamse Regering aangepakt wordt. Landbouwers moeten hun passie en bedrijf opgeven, terwijl Vlaanderen op termijn steeds afhankelijker dreigt te worden van het buitenland. Daarbovenop voelen de burgers de prijs van hun winkelkar ook fors stijgen. Van vrijwilligheid is amper sprake, de opgelegde regels zijn zo dwangmatig dat de landbouwers enkel kunnen sluiten ofwel een jarenlange strijd met de overheid moeten aangaan.”

Verschillende aanvragen lopende

Volgens het gecoördineerd antwoord van beide ministers hebben al 35 verschillende bedrijven, die in het stikstofakkoord van februari 2022 als rode bedrijven bestempeld werden, een vergoedingsaanvraag ingediend. Momenteel hebben 17 van hen het aanbod van de landcommissie aanvaard. Twee bedrijven hebben het aanbod niet aanvaard, de 16 overige hebben nog een aanvraag lopende. In het stikstofakkoord van 2022 werden ook 116 oranje veeteeltbedrijven aangeduid. Daarvan stapten 7 bedrijven ondertussen reeds vrijwillig in het flankerend beleid.

Chris Janssens reageert in een persmededeling: “Andere bedrijven wachten het definitieve stikstofkader af, hoewel het onduidelijk is of en wanneer het decreet terzake gestemd zal worden. De belangrijkste twistpunten tussen de regeringspartijen – de gelijkschakeling van landbouw en industrie en het doorgeven van uitstootrechten – maken immers nog deel uit van nieuw onderzoek. Een akkoord dat enkel akkoord gaat over een studie en verder veel onduidelijkheid en onzekerheid laat bestaan, is gewoon boerenbedrog.”

Terwijl er budgettair gemiddeld één miljoen euro vrijgemaakt is voor de opkoop van landbouwbedrijven, bedraagt het gemiddelde aanbod per bedrijf momenteel minder, namelijk 900.000 euro. Voor oranje bedrijven wordt eenzelfde budget vrijgemaakt als bij de rode bedrijven. Janssens: “Dat slechts een zeer beperkt aantal oranje bedrijven op het aanbod inging om zich te laten uitkopen, geeft aan dat deze landbouwers helemaal niet vrijwillig willen stoppen. Ik vrees echter dat hen na het gesloten stikstofakkoord het leven en werken onmogelijk gemaakt wordt.”

Reductie veestapel

Op de 35 rode bedrijven, die aangaven in te willen stappen in het flankerend beleid, wordt in totaal ruim 200 ton ammoniak geproduceerd, ofwel 0,77% van de totale ammoniakemissies op alle veeteeltexploitaties. Volgens het gecoördineerd antwoord van de ministers worden op deze bedrijven 6.897 runderen, 19.624 varkens en 106.590 stuks pluimvee gehuisvest. Daar bovenop komen dus ook nog eens 7 oranje veeteeltbedrijven, goed voor enkele tienduizenden dieren. Doordat deze bedrijven stoppen, zullen deze dieren dus gereduceerd worden van de Vlaamse veestapel.

Janssens kan geen begrip opbrengen voor de houding van de Vlaamse regering. “In 2019 was er volgens N-VA geen stikstofprobleem – er stond immers geen letter over stikstof in het N-VA-verkiezingsprogramma – maar plots vindt de partij het nodig om 3,6 miljard euro Vlaams belastinggeld vrij te maken om een zogenaamde oplossing voor het probleem te vinden”, besluit hij in het persbericht.

Lees ook in Actueel

Boerenlandschap Pajottenland geen kandidaat landschapspark meer

Actueel Boerenlandschap Pajottenland was kandidaat om in 2024 één van de 3 Vlaamse Landschapsparken te worden. De partners werkten sinds de zomer van 2022 aan een ambitieus masterplan, waarmee eind mei gekandideerd moest worden voor de finale selectie. De voorbije weken gaven verschillende Pajotse gemeenten echter aan de kandidatuur niet langer te willen ondersteunen. De provincie Vlaams-Brabant beslist daarom de kandidatuur niet in te dienen, bij gebrek aan lokaal draagvlak.
Meer artikelen bekijken