Startpagina Actueel

Goedkeuring PAS gepubliceerd in Staatsblad

Op 4 april werd de goedkeuring van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering op 10 maart sloot, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Leestijd : 2 min

Het Besluit van de Vlaamse regering geldt tot en met 2030 en bevat alle maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, het flankerende beleid van 3,65 miljard euro om landbouw en natuur te verzoenen en de beoordelingskaders voor vergunningverlening.

De publicatie in het Staatsblad meldt dat minister Demir belast is met de uitvoering. Demir: “Duidelijkheid voor iedereen die boert en onderneemt in Vlaanderen. Daar zorgt het stikstofplan en de publicatie van het Besluit in het staatsblad voor”.

Geldt tot 2030

De PAS bevat een analyse van de stikstofuitdaging in Vlaanderen en de hieruit voortkomende programmadoelstellingen richting 2030. Op 10 maart sloot de Vlaamse regering na lang onderhandelen op voorstel van minister Demir immers een akkoord over de brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen, een stikstofsaneringsplan met ecologische herstelmaatregelen, een systeem voor monitoring, flankerend beleid en begeleidingstrajecten voor landbouwers en beoordelingskaders voor de impact van stikstof bij vergunningverlening.

Voor de Vlaamse landbouwers bevat het akkoord, volgens minister Demir:

- de langverwachte wetenschappelijk onderbouwde aanpak die de stikstofuitstoot terugdringt op een doordachte manier, met flankering voor de betrokken landbouwers en met perspectief voor vele landbouwers.

- een vergunningenkader dat

o zicht geeft op gelijkschakeling tussen veeteelt en industrie;

o soepeler is dan vandaag voor 44% van de landbouwbedrijven

o enaflopende vergunningen verlengt.

- een grondenbank, een NER-reservebank, extra steun tot 65%

- een landbouwtransitiefonds voor kleinschalige landbouw, biolandbouw en akkerbouw

- extra geld voor sociale begeleiding van landbouwers, met extra aandacht en een uitkoopregeling voor het Turnhouts Vennengebied.

- verplichte inspanningen voor mestverwerkers en zware investeringen in hydrologisch herstel van kwetsbare gebieden, beide om landbouwers maximaal te ontzien.

- een verbreding van de uitkoopregeling voor piekbelasters en oranje bedrijven

- 3,6 miljard euro voor landbouwtransitie, waaronder een vergoeding voor slapende NER’s

- de rechtszekerheid en duidelijkheid die de boeren vragen.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad is belangrijk omdat zo het gros van de maatregelen uitvoering kan krijgen en het Besluit als motivatie gebruikt kan worden voor de rechtszekere vergunningverlening in Vlaanderen.

De publicatie vind je hier.

FVDL

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken