Startpagina Actueel

Nieuw schoolgebouw voor agrarische opleidingen van PITO Stabroek

Een jaar geleden keurde de provincieraad van Antwerpen het ontwerp goed voor een machineloods met leslokalen op de site van PITO Stabroek. De nieuwe machineloods (M-loods), die nu in volle opbouw is, zal, naast een grote praktijkruimte en 7 nieuwe klaslokalen voor in totaal 154 leerlingen, ook zorgen voor beschutting voor de landbouwwerktuigen.

Leestijd : 4 min

De M-loods biedt meer mogelijkheden binnen de land- en tuinbouwopleidingen. Dat is ook nodig, want het aantal leerlingen blijft stijgen. Met de investering van 3,7 miljoen euro geeft de provincie Antwerpen het land- en tuinbouwonderwijs in de regio een nieuwe impuls. Het imposante gebouw is tevens een pioniersproject binnen de Green Deal Circulair Bouwen. Het project sluit ook aan bij de ambitie van het Provinciaal Onderwijs Ant-werpen om het opleidingsaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de brede agrarische sector.

Futureproof

Bij PITO Stabroek kunnen leerlingen vanaf het tweede jaar van de eerste graad voor een STEM-opleiding kiezen. Die zal hen voorbereiden op een job of een studie in de land- en tuinbouwsector. Het uitgebreide aanbod aan richtingen zorgt al enkele jaren voor een stijgend leerlingenaantal. Zowel jongens als meisjes vinden hun weg steeds beter naar PITO. Door de groeiende interesse in de opleiding was de uitbreiding van de praktijkruimte voor de agrarische opleidingen een noodzaak.

In de land- en tuinbouwsector is er vraag naar gekwalificeerd personeel om machines te bedienen. Machines evolueren steeds meer naar hoogtechnologische en innovatieve werktuigen, en het is niet altijd gemakkelijk om die te besturen. Vroeger was de loods te klein voor de opslag van het logistieke materieel zoals landbouwmachines. De nieuwe opslagruimte in de M-loods biedt kansen, omdat fabrikanten op een veilige manier demomachines ter beschikking kunnen stellen. Dat zorgt voor een win-winsituatie, omdat PITO Stabroek zo de modernste landbouwmachines kan gebruiken voor het opleiden van gekwalificeerd personeel voor de mechanisatiesector.

Dankzij de extra ruimte zijn er ook heel wat mogelijkheden om schoolprojecten over een langere tijd te laten lopen of om leerlingen van andere richtingen kennis te laten opdoen rond hydraulica en pneumatica. Ook het gebruik door andere actoren uit de sector behoort zeker tot de mogelijkheden. Zo zullen in het gebouw ook perfect vervolmakingscursussen voor landbouwprofessionals kunnen worden georganiseerd.

Machines, leerlingen en… gierzwaluwen

Alle onderwijsfuncties en logistieke noden met betrekking tot de land- en tuinbouwopleidingen komen in het nieuwe gebouw bij elkaar. De leerlingen zullen vlot kunnen doorlopen van het praktijklokaal naar de theorielokalen en alle materiaal is binnen bereik opgeslagen. Er is ook aan het comfort en de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten gedacht. De mechanische ventilatie is CO2-gestuurd, waardoor bij een hogere bezetting (en dus meer CO2) ook meer verse lucht in de klassen wordt geblazen.

En ook aan de kleinste bewoners werd gedacht. De land- en tuinbouwers in spe gaan zelf vogelhotels bouwen die onder het dak zullen worden geplaatst. Huismussen en gierzwaluwen krijgen er zo een veilige nestgelegenheid zonder dat ze verder onder de dakbedekking kunnen kruipen. Architectenbureau Stramien zal de leerlingen daarbij begeleiden, zodat de vorm en de materialen goed bij het concept van het gebouw passen. Het project brengt de leerlingen dichter bij de natuur en dat past dan weer binnen het moderne agrarische onderwijs waarin ecologie een belangrijke rol speelt.

Duurzaam én circulair

Het gebouw voldoet aan de huidige BEN+ energiestandaard van de provincie Antwerpen, want het heeft niet alleen weinig energie nodig voor verwarming, warm water, koeling en ventilatie, maar het zal ook meer energie opwekken dan het zelf verbruikt. Daarvoor wordt bijvoorbeeld een zonnepaneelinstallatie voorzien met een vermogen van 72kWp. Ook past dit schoolproject binnen Plan Vandaag, het provinciaal klimaatplan, dat ijvert voor een leefbare, klimaatneutrale en klimaatveilige toekomst.

In het kader van de Blue Deal van de Vlaamse Overheid, een programma dat de strijd aangaat tegen waterschaarste en droogte, wordt ook de bestaande riolering op de site aangepast met een extra buizenstelsel en nieuwe gracht. Daardoor zal PITO de afvoer van hemelwater en afvalwater in de toekomst kunnen scheiden. Het systeem om regenwater op te vangen kan tot 110.000 l water recupereren voor gebruik in de serres. Die aanpak maakt de site weerbaarder tegen hevige neerslag en lange droogteperiodes. En het verbruik van drinkbaar water zal daardoor aanzienlijk verminderen.

Met de bouw van de M-loods neemt de provincie Antwerpen deel aan de Green Deal Circulair Bouwen, een programma van de Vlaamse Overheid om pioniersprojecten in het circulair bouwen aan te moedigen en te ondersteunen. Er is nagedacht over wat er met de gebruikte materialen en componenten in een volgende fase kan gebeuren, ook nadat die geen deel meer uitmaken van het huidige gebouw. De bouw van de loods zal ongeveer tegen eind oktober 2023 klaar zijn.

Sanne Nuyts

Lees ook in Actueel

Poolse regering zegt dat akkoord over Oekraïense graaninvoer nog veraf is

Boerenprotest De Poolse regering heeft vrijdag 23 februari aan het Franse persagentschap AFP meegedeeld dat een akkoord over de Oekraïense graaninvoer nog veraf is. Poolse boeren blokkeren al weken de grensovergang met Oekraïne uit onvrede met opgeschorte Europese importtarieven en quota voor landbouwproducten uit het deels door Rusland bezette land.
Meer artikelen bekijken