Startpagina Bieten

De bietenzaai is laat, maar nog niet extreem

De uitzaai van de bieten is laat dit jaar, sinds 30 april is er wel een inhaalbeweging. Hoewel de uitzaai laat is, meldt het KBIVB dat het andere jaren nog later was, zoals in 2001.

Leestijd : 2 min

De uitzaai bedroeg op 30 april gemiddeld 38% van het areaal. Bij Iscal bedroeg die rond 21%, bij de Tiense Suikerraffinaderij rond 46%. Ondertussen is dat getal wat verhoogd. De uitzaai bieten lag op 8 mei rond 95% bij de Tiense en 62% bij Iscal. Nationaal gaat het om een gemiddelde rond 86%.

In 2001 lag de suikeropbrengst 1,2 ton suiker lager dan het meerjarige (voorspelde) gemiddelde. Maar als men naar andere jaren kijkt, zoals 2008, met een uitzaai die meer lijkt op dit jaar, lag de opbrengst juist iets lager dan de verwachtingen.

Late uitzaai

Bij late uitzaai (zowel voor bieten als voor cichorei) kan de opbrengst lager zijn dan verwacht. Echter, het vervolg van de lente en zomer speelt zeer veel en vooruitzichten zijn gevaarlijk. Bij deze latere uitzaai is de veldopkomst zeer goed en snel in het algemeen, wat positief speelt.

Proeven uitgevoerd in een goed jaar waar vroege zaai mogelijk was, heeft aangetoond dat het verlies van 3 weken bij de uitzaai (einde maart- midden april) kon leiden tot een 10% lagere opbrengst bij eenzelfde rooidatum.

Bladluizen

KBIVB ziet bovendien de eerste bladluizen opduiken, en de bieten zijn amper boven de grond. Dus er is sprake van een zeer vroege aantasting (ten opzichte van de ontwikkeling van de bieten) in een zeer jong stadium van de bieten, met mogelijks grotere gevolgen voor vergelingsziekte. Vroeg ingrijpen op zeer jonge bieten is dan ook zeer waarschijnlijk.

Onkruidbestrijding

Wat onkruidbestrijding betreft, is bij een laat seizoen gewoonlijk de kieming van onkruiden snel en redelijk gelijktijdig, maar dat betekent ook dat bij warmer weer de landbouwers bij een verhoogd tempo bespuitingen moeten volgen omdat de onkruiden zich zeer snel ontwikkelen. Gelukkig is het niet zo droog als de andere jaren, en dus werken de producten wel beter.

KBIVB/MV

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken