Startpagina Actueel

FAVV registreert 10.000 imkers

Het FAVV verwelkomde 789 imkers in 2022. Dat brengt het aantal imkers, zowel professionelen als amateurs, op zowat 10.000 in België, zo gaf het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) mee.

Leestijd : 2 min

Op Wereldbijendag, op 20 mei, gaf het FAVV aan dat onze bijen in gevaar zijn. Hun wintersterfte schommelt elk jaar. Na een lichte daling in het sterftecijfer in de periode 2020-2021 (17,76%) is het cijfer in de periode van 2021-2022 opnieuw gestegen naar 21,8%.

Een jaar opvolging

Medewerkers van het FAVV bezoeken 3 keer per jaar een selectie van Belgische imkers. Tijdens het eerste bezoek worden 6 gezonde kolonies geselecteerd en vervolgens gedurende een jaar opgevolgd. Tijdens de volgende bezoeken in de zomer en het voorjaar evalueert het FAVV het sterftecijfer van de bijen en voert het onderzoeken naar bepaalde ziektes die bijen bedreigen. In 2022 werden 194 bijenstanden opgevolgd in het kader van de bijensterfte.

Varroamijt

Ook in 2022 bleef de varroamijt de meest voorkomende doodsoorzaak voor bijen. Daarnaast werden in 2022 ook 4 haarden van het Europese vuilbroed en 2 haarden van Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Wanneer deze laatste ziekten worden vastgesteld, wordt de bijenkolonie vernietigd om verdere verspreiding naar andere kasten te voorkomen. De bijenkasten en ander contactmateriaal moeten ook grondig gedesinfecteerd worden. Het FAVV voorziet een vergoeding van 125 euro per vernietigde kolonie.

Verkeerd gebruik gewasbescherming

Naast de bezoeken aan de imkers waakt het FAVV ook over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers. Een verkeerd gebruik hiervan kan schadelijke gevolgen hebben voor onze bijen en een acute pesticidevergiftiging veroorzaken bij honingbijen. In 2022 onderzocht het FAVV 3 verdenkingen van sterfte door acute vergiftiging bij bijen. In geen enkel geval werd een toxische stof aangetroffen.

Belga

Lees ook in Actueel

Lespakket om te werken aan mentaal welbevinden

Actueel Met ‘Zaadjes van Geluk’ is er nu een nieuw educatief traject (lespakket) waarmee land- en tuinbouwscholen jonge boeren vaardigheden kunnen bijbrengen om hun geestelijke gezondheid te versterken.
Meer artikelen bekijken