Startpagina Uw stem

Boeren willen een duurzame Green Deal

Europarlementsleden Tom Vandenkendelaere, Herbert Dorfmann en Manfred Weber schreven samen een opiniestuk over de impact van de Green Deal en de natuurherstelwet.

Leestijd : 3 min

Oplopende schulden, een lege bankrekening en gebrek aan erkenning dreven de 52-jarige Franse landbouwer Vincent ertoe om zich van het leven te beroven. Dat verklaarde zijn familie onlangs in een Franse krant. In zijn afscheidsbrief schreef Vincent dat hij niet langer de kracht had om te vechten.

Boeren zijn wanhopig

Boeren zijn wanhopig. Velen kiezen ervoor om op straat te komen met hun tractoren. In alle hoeken van Europa hebben er boerenprotesten plaatsgevonden. De economische realiteit komt dan ook hard aan: stijgende rente en stijgende prijzen voor energie en meststoffen.

Daarbovenop komen er nog vergroeningsmaatregelen, de eisen om het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen terug te dringen en om het aantal landbouwbedrijven te verkleinen. Groene doelstellingen die overal in de EU worden gepropageerd, schilderen de landbouwsector ten onrechte af als een ouderwetse vervuiler.

Helaas kunnen we niet rekenen op de steun van landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. Landbouwers leverden jarenlang inspanningen om pesticiden, antibiotica en emissies omlaag te krijgen. Toch hebben ze het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. Daar moet dringend verandering in komen.

Meer schade dan milieuwinst

Wij steunen een groene overgang voor de landbouwsector. Veel van de ingediende wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie zijn echter niet gericht en zullen de voedselproductie in Vlaanderen meer schade berokken dan dat ze het milieu beschermen. De resem van voorstellen leiden bovendien tot een bureaucratische overlast. De Green Deal dreigt daarmee plattelandsgemeenschappen te polariseren tegen de EU, eerder dan dat dit een toekomstperspectief biedt.

Lagere productie, minder inkomen

Terwijl Europeanen dagelijks lijden onder de inflatie die aangedreven wordt door de energieprijzen – maar vooral door stijgende voedselprijzen – zouden de voorstellen van de Europese Commissie inzake gewasbescherming bijvoorbeeld de voedselproductie van bepaalde sectoren tot 30% doen dalen. In het slechtste scenario zal Europa 30% minder appels en olijven, 23% minder tomaten en 15% minder tarwe produceren. Dat betekent minder productiviteit, waardoor de consumentenprijs stijgt zonder dat dit resulteert in een hoger inkomen voor landbouwers.

Opbod bij links en groen

Of neem de natuurherstelwet, die de hoeveelheid landbouwoppervlakte aanzienlijk zou verminderen. Hoeveel dat exact is, hangt af van onderhandelingen tussen de Europese Raad en het Europees Parlement. Linkse en groene partijen wedijveren nu al met elkaar om de hoogste bieder te zijn. De Europese Commissie stuurt aan op wetgeving, zonder echt te weten wat de sociale en economische gevolgen zijn.

Ook de populaire misvattingen over het platteland helpen niet om de belangen van het platteland te betrekken bij het bereiken van onze klimaatdoelstellingen. Om te voorkomen dat onze landbouwers ten onrechte worden gebrandmerkt als verdedigers van de ouderwetse landbouw, moeten we beseffen dat de landbouw een van de hoogtechnologische sectoren van Europa is. Om de noodzakelijke productiemiddelen te beperken, is satellietgestuurde precisielandbouw ondertussen eerder de norm dan de uitzondering.

Hogere voedselprijzen en meer invoer

De realiteit is dat de stijgende voedselprijzen nu al een belangrijkere inflatiefactor zijn dan de hogere energiekosten. Het verminderen van onze capaciteit om voedsel in Europa te produceren met nieuwe EU-wetgeving zal onze afhankelijkheid van invoer uit het buitenland vergroten en zal de prijzen voor de burgers verder opdrijven. Daarom zal de EVP-fractie er alles aan doen om te voorkomen dat deze voorstellen wet worden.

Landbouw behouden of uitbesteden?

Uiteindelijk is onze grote vraag: willen we Europese landbouw en voedselproductie behouden die volgens de hoogste veiligheidsnormen werkt, of besteden we onze boeren uit om een uitstekend groen bewustzijn te kopen? Heeft Europa zijn les niet al geleerd met alle industrieën die naar China verhuisden omdat het goedkoper was of omdat ze te vervuilend waren?

Met boeren, niet tegen boeren

Voor de EVP-fractie is het antwoord duidelijk: we kunnen onze klimaatdoelstellingen alleen bereiken met boeren, niet tegen hen, en als we onafhankelijk willen blijven in onze voedselproductie, als we betaalbaar voedsel van hoge kwaliteit willen blijven produceren en onze klimaatdoelstellingen willen bereiken, zijn boerderijen en bloeiende plattelandsgemeenschappen cruciaal voor Europa voor de komende decennia.

Tom Vandenkendelaere (cd&v), Europees Parlementslid

Herbert Dorfmann (SVP),

Europees Parlementslid

Manfred Weber (CSU),

EVP-fractieleider

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken