Startpagina Wetgeving

Von der Leyen zet deur open voor minder strenge natuurherstelwet

In een brief aan de 27 EU-lidstaten zet Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen de deur open voor bijsturingen aan de Europese natuurherstelwet.

Leestijd : 2 min

Door de wet op een aantal cruciale punten te versoepelen, lijkt de Commissie tegemoet te willen komen aan de kritiek en bezorgdheden van een aantal lidstaten en ook regio's zoals Vlaanderen. Ook premier Alexander De Croo lijkt zijn slag thuis te halen.

De discussie over de Europese natuurherstelwet - de wet waarmee de EU natuurgebieden beter wil beschermen en de achteruitgang van de biodiversiteit wil tegengaan - is de voorbije weken stevig opgelaaid.

Negatieve economische impact

Net als een aantal Europese landen was de Vlaamse regering bezorgd over de mogelijke impact van de wet. De regering-Jambon vreesde vooral een negatieve economische impact van de maatregelen in een dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio als Vlaanderen. En onlangs zette premier Alexander De Croo de discussie nog eens op scherp door - tegen de zin van de socialisten en groenen in zijn regering - te pleiten voor het indrukken van de 'pauzeknop'. Eerder was er al sprake van een nieuw voorstel vanuit het Zweedse voorzitterschap van de EU waarin rekening werd gehouden met een aantal belangrijke bezwaren en bezorgdheden.

Mogelijke bijsturingen

Nu schetst Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen in een brief aan de EU-lidstaten een pad met mogelijke bijsturingen die volgens haar kunnen besproken worden. Zo kan er rekening gehouden worden met de bezorgdheid van een aantal lidstaten dat de bepalingen over de niet-verslechtering van natuurgebieden een impact kunnen hebben op huisvesting en economische activiteiten, zeker in dichtbevolkte gebieden. Daarom zouden de bepalingen over de niet-verslechtering van habitattypes volgens Von der Leyen kunnen ‘geherformuleerd’ worden.

Concreet zou er van de lidstaten een ‘inspanningsverbintenis’ gevraagd worden, maar geen specifieke ‘resultaatsverbintenis’. De Commissie zou bij de nationale herstelplannen ook rekening kunnen houden met ‘regionale en lokale bijzonderheden’. Daarnaast suggereert de tekst een aantal andere versoepelingen of mogelijke ‘flexibiliteit’, bijvoorbeeld als het gaat om het realiseren van vergroening in stedelijke gebieden of het verrijken van landbouwgebieden met ‘hoogdiverse landschapskenmerken’.

Wat dat laatste betreft wordt de ambitie van 10 % afgezwakt. Lidstaten zou alleen worden gevraagd om het aantal hoogdiverse landschapselementen te verhogen ‘tot een bevredigend niveau’. Dat niveau zou dan lager dan 10 % kunnen zijn. Vorige week raakte bekend dat premier De Croo rechtstreeks heeft overlegd met Commissievoorzitter Von der Leyen om de impact van de natuurherstelwet voor België te verzachten.

Belga

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken