Startpagina Libramont

Beurzen zijn belangrijk om contacten te leggen en te onderhouden

Mengvoeders Huys is een van de vertrouwde gezichten op de Beurs van Libramont. Sinds meer dan 30 jaar tekent dit Brugse bedrijf present op deze landbouwbeurs.

Leestijd : 3 min

De oorsprong van de deelname situeert zich einde jaren 80, toen Waalse akkerbouwers mogelijkheden zochten om hun geproduceerde tarwe beter te valoriseren. Een van die opportuniteiten lag in de vleeskuikensector, omdat het inmengen van eigen granen in het rantsoen toen opgang maakte. Er werden aldus heel wat kuikenstallen gebouwd in Wallonië in die periode.

Voeders Huys was een van de eerste bedrijven die met een aanbod van voederkernen de kans bood om met het inmengen van eigen tarwe een meerwaarde te geven aan de geproduceerde tarwe. Libramont was het geschikte uithangbord om dit te promoten.

Klantencontacten versterken

Later werd hun aanwezigheid nog versterkt door de nauwe samenwerking met een plaatselijke handelaar. Naast vleeskuikens werd de rundveesector het speerpunt van hun aanwezigheid. Voor hun vertegenwoordigers in Wallonië biedt deze beurs de kans om de klantencontacten te versterken en de naambekendheid uit te dragen naar andere potentiële klanten.

Mengvoeders Huys produceert voeders voor kippen, varkens en rundvee. De oorsprong van het bedrijf gaat terug tot 1865 aan de Damse Vaart in Brugge, met de verkoop van granen en zaden. Het was de grootvader van de huidige generatie die startte met de productie van veevoeders op de huidige locatie in de Krakeleweg. Een van de troeven van het bedrijf is de ligging aan het kanaal, waardoor het bedrijf kustvaartschepen tot 2.500 ton kan ontvangen. Samen met een opslagcapaciteit van 5.000 ton is dit een belangrijke strategische sterkte.

Gestage groei

De site kende sinds de start een gestage evolutie, met belangrijke investeringen die er telkens op gericht waren om de snel evoluerende markt te volgen.

In 1991 werd de aanpalende fabriek gekocht. Deze tweede productielocatie liet het bedrijf toe om te beantwoorden aan de toenemende vraag tot gescheiden productie van specifieke voeders.

Mengvoeders Huys produceert voeders voor kippen, varkens en rundvee.
Mengvoeders Huys produceert voeders voor kippen, varkens en rundvee. - Foto: FVDL

In 2008 werd een productietoren met een nieuwe maal-menglijn voor varkens-, leg- en rundveevoer in gebruik genomen. In 2012 werd een nieuwe productielijn voor geëxpandeerd voeder voor vleeskuikens opgestart, samen met een installatie voor vacuümcoating. Deze laatste laat toe om hoge percentages vet toe te voegen zonder de kwaliteit van de korrel aan te tasten.

In 2019 werd een nieuwe toren in gebruik genomen met extra silo en grondstoffencapaciteit die op maat productie van vooral rundveevoeders mogelijk maakt.

Frankrijk

Naast het veevoederbedrijf in Brugge heeft Mengvoeders Huys sinds begin 1990 een tweede vestiging in Hirson, Frankrijk. In deze fabriek worden uitsluitend rundveevoeders geproduceerd met in hoofdzaak melkveevoeders.

Deze sector evolueert, net als in België, erg snel met een steeds verdergaande inzet van melkrobots bij nieuwbouw of renovatie. Mengvoeders Huys speelt hierop in door voeders aan te bieden waarbij wordt uitgegaan van de ruwvoedersamenstelling om een krachtvoeder ‘op maat’ te produceren. Dit krachtvoeder bestaat ofwel uit een mengeling van grondstoffen of uit een samengesteld voeder in korrelvorm. Recent werd extra geïnvesteerd in opslagcapaciteit voor grondstoffen en granen. Deze grondstoffen worden aangevoerd vanuit België met veelal granen als terugvracht.

Technische innovatie

De landbouw, en zeker de dierlijke sector, is voortdurend in beweging en evolueert snel. Enerzijds wordt deze gedreven door schaalvergroting en technische innovatie, anderzijds door een verstrenging van het kader waarin dient te worden gewerkt door milieu- en klimaatgedreven maatregelen.

Mengvoeders Huys probeert hier maximaal op in te spelen door gescheiden productie van kippenvoer (plantaardig eiwit) en varkens- en rundveevoer (stikstofbesparing), ‘op maat’ productie voor grote bedrijven, door gebruik van reststromen en bijproducten uit humane voeding voor mengvoeder van vooral rundvee. Ze doen dit ook door verdere automatisering van de productiecyclus en door in te spelen op wat de markt vraagt.

Ondanks de moeizame zoektocht naar gekwalificeerd personeel met een hart voor de landbouw in volle ontwikkeling is het familiebedrijf Huys en zijn team er om samen met de klant oplossingen te zoeken en aan te reiken voor de stuk voor stuk boeiende uitdagingen waar de dierlijke sector voor staat.

Filip Van der Linden

Lees ook in Libramont

Opnieuw plaats voor het trekpaard in het bos

Libramont Om verschillende redenen is het aantal boomslepers de laatste jaren sterk verminderd. In de bosbouwsector heeft het gebruik van paarden nochtans vele voordelen (minder bodemverdichting, behoud van de vegetatie, grotere wendbaarheid, enzomeer), zelfs in combinatie met bosbouwmachines. In dit opzicht trekt het werkpaard een groeiend aantal liefhebbers aan, waarvan sommigen actief zijn in onze bossen en wouden.
Meer artikelen bekijken