Startpagina Varkens

Uitkoopregeling varkensbedrijven wordt versoepeld

De Vlaamse regering had het reeds aangekondigd in juni en op de ministerraad van 31 augustus werd de beslissing nu ook goedgekeurd: de uitkoopregeling voor Vlaamse varkensbedrijven wordt versoepeld. De drempel van de impactscore wordt verlaagd naar 0,025%.

Leestijd : 2 min

In de conceptnota over de programmatische aanpak stikstof (PAS) van 10 maart 2023 stond de doelstelling om tegen 2030 30% minder varkens in Vlaanderen te hebben. Om tot een gunstige staat van instandhouding te komen van de Europees te beschermen natuur is een reductie van ammoniakuitstoot, onder meer afkomstig van varkensbedrijven, noodzakelijk. Om deze doelstelling te bereiken was er een oproep voor vrijwillige stopzetting van stallen waar varkens worden gehouden, met een stopzettings- en sloopvergoeding.

Drempel verlaagd

Voor die eerste regeling moesten varkenshouderijen een impactscore hebben hoger dan 0,5%. Van de zowat 900 bedrijven die daarop konden intekenen, hebben slechts 175 varkenshouders zich kandidaat gesteld. De Vlaamse regering besliste daarom op 16 juni om een nieuwe uitkoopregeling uit te werken, met soepelere voorwaarden om erop in te schrijven. Door het verlagen van de impactscore zouden nu tot 3.000 Vlaamse varkenshouders kunnen intekenen op de nieuwe regeling.

Met goedkeuring van Europa?

De Vlaamse regering heeft nu, na advies van de Raad van State en op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), definitief een besluit goedgekeurd waardoor de drempel voor de impactscore verlaagd wordt naar 0,025%. De eerste regeling moest goedgekeurd worden door Europa. Vlaams Landbouwminister Jo Brouns (cd&v) stelde in juni dat de Europese toets voor de toen aangekondigde tweede varkenscall er op dat moment nog niet was.

Filip Van der Linden

Lees ook in Varkens

Tweede oproep vrijwillige stopzetting varkenshouders gelanceerd

Varkens Op 6 november startte de tweede ronde van de uitkoopregeling voor varkenshouders. Varkensboeren met een impactscore van 0,025% kunnen een aanvraag indienen voor de vrijwillige stopzettingsregeling van de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering zette eerder dit jaar het licht op groen voor een eerste oproep, waarvoor ongeveer 900 bedrijven in aanmerking kwamen en waarbij 236 landbouwers een aanvraagdossier indienden.
Meer artikelen bekijken