Startpagina Maïs

Afrijping maïs heeft nog tijd nodig

De eerste afrijpingscijfers van de kuilmaïs van het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) staan in schril contrast met de cijfers van 2022. Het wordt alvast een latere oogst.

Leestijd : 2 min

De staalnames voor het opvolgen van de afrijping van de maïs zijn terug gestart. Verspreid over Vlaanderen volgen de LCV-partners de afrijping van de mais op zo’n 15 locaties op. Op de verschillende opvolgingsvelden werden 4 verschillende rassen met een uiteenlopende vroegrijpheid uitgezaaid en opgevolgd.

Dit jaar viel de keuze op de rassen: LG31206 (zeer vroeg), Benedictio (vroeg), SY Glorius (halfvroeg) en P8888 (half laat). Naar goede gewoonte worden wekelijks op donderdag stalen genomen. Elke week kunnen we zo de evolutie van de drogestofgehaltes in kaart brengen en de landbouwers een nuttige informatiebron aanbieden om hun oogsttijdstip zo goed mogelijk te helpen bepalen..

Lage drogestofpercentages

Op geen enkele locatie werden op donderdag 24 augustus drogestofpercentages van 30% of meer gemeten (zie tabel). Op een drogestofpercentage van circa 29,5% komt LG31206 op de locaties Westerlo en Tongeren wel dicht in de buurt. In Meeuwen werd eenzelfde cijfer gemeten bij Benedictio. Over de verschillende locaties heen zien we een stijging van bijna 4% op één week.

LCV afrijpingmais 24aug23 nw

Late oogst verwacht

De cijfers staan in schril contrast met de cijfers van 2022. Toen werden in dezelfde regio’s op het zelfde moment cijfers van 35% en meer op getekend. Natuurlijk zit de late zaai van dit jaar – zo’n 14 dagen later – hier voor iets tussen. Vergeleken met 2022 zal de oogst sowieso later uitvallen. De curve leunt voorlopig eerder aan bij die van 2019 of 2020.

Een oogst die zo laat was als in 2021 verwachten we voorlopig niet. De groeiomstandigheden 2023 waren een stuk beter dan in 2021, met hoogstwaarschijnlijk een hoger kolfaandeel en dus snellere afrijping tot gevolg. Het zal van de weersomstandigheden in de komende weken afhangen hoe de afrijping verder evolueert.

LCV

Lees ook in Maïs

Meer artikelen bekijken