Startpagina Veeteelt

Ursula von der Leyen waarschuwt voor oprukkende wolf

De oprukkende wolvenpopulatie in bepaalde delen van Europa vormt een steeds groter gevaar voor de plaatselijke veestapel en mogelijk ook voor de mensen die er wonen. Dat zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag. Ze overweegt om de wetgeving die de wolf beschermt, aan te passen.

Leestijd : 2 min

Von der Leyen roept de lokale en nationale autoriteiten in de Europese lidstaten op om ‘waar nodig’ actie te ondernemen tegen de wolf. "Inderdaad, de bestaande Europese wetgeving laat hen dat toe." Tegelijk vraagt ze de lokale gemeenschappen, wetenschappers en andere actoren om tegen 22 september 2023 geactualiseerde data door te sturen over de aanwezigheid van wolven en hun impact. Op basis van die info zal de Commissie beslissen of het opportuun is om de wetgeving die de bescherming van de wolf regelt, aan te passen.

Als dat nodig is, is ze bereid extra flexibiliteit in te bouwen, ‘in de context van de evolutie van deze soort’. Dan moeten de gemeenschappen die met de aanwezigheid van de wolf geconfronteerd worden, ‘waar nodig actie kunnen ondernemen’. Von der Leyen is bereid daar Europese financiering tegenover te zetten.

Inheems in Europa

De wolf is een inheemse diersoort in Europa, vormt een integraal onderdeel van zijn natuurerfgoed en speelt dan ook een belangrijke rol in zijn ecosystemen, zegt Von der Leyen. Maar in regio's waar het dier lange tijd afwezig is geweest, komt het nu steeds meer in conflict met lokale landbouwers en jagersgemeenschappen, zeker op plaatsen waar maatregelen om aanvallen op veestapels niet breed geïmplementeerd zijn, zo zegt ze.

Sinds de zomer van 2011 komen er ook in België en Nederland opnieuw wolven voor, na een afwezigheid van meer dan een eeuw.

Beschermingsstatus wijzigen

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) is blij dat de Commissie overweegt de beschermingsstatus van de wolf te wijzigen. Zij pleit al jaren voor een evaluatie van de beschermingsstatus van de wolf en roept alle belanghebbenden op hun actuele gegevens over wolvenpopulaties en de gevolgen daarvan in te dienen bij de Europese Commissie.

"De toenemende aanwezigheid van wolven in onze Europese gebieden drukt op onze landbouwgemeenschappen. Ik heb steeds gepleit voor een objectieve herziening van de beschermingsstatus en voldoende middelen voor onze boeren en burgers om zich te kunnen weren tegen de wolf", reageert ze. Vautmans is naar eigen zeggen niet tegen de wolf, "maar de instandhouding van de wolf op pan-Europees niveau rechtvaardigt een verlaging van de beschermingsstatus".

Belga

Lees ook in Veeteelt

Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder

Veeteelt Vanaf 1 januari 2024 past elk BFA-lid ten minste één goedgekeurde voedermaatregel uit het convenant enterische emissies toe op 10% van het geproduceerde rundveevoeder die bedoeld zijn voor Vlaamse klanten. Met dit collectief engagement neemt de diervoedersector het voortouw om de methaanuitstoot bij runderen te verminderen.
Meer artikelen bekijken