Startpagina Veeteelt

Wetgeving rond bescherming wolf onder debat

Von der Leyen overweegt de wetgeving die de wolf beschermt, aan te passen en riep de Europese lidstaten vorige week op om waar nodig actie te ondernemen. Volgens Von der Leyen moet de bescherming van wolven verlaagd worden om vee te beschermen. Haar uitspraken lokt heel wat reacties uit, aan de kant van Open Vld en cd&v, maar ook van WWF

Leestijd : 3 min

Op 13 september debatteerde het Europees Parlement opnieuw over de beschermingsstatus van de wolf en andere grote carnivoren in Europa naar aanleiding van de oproep van de Europese Commissie aan lokale overheden om hun recente data over de aanwezigheid van wolven en hun impact in te sturen.

Debat met emotionele lading

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) reageerde in het halfrond: ”Het was een debat met de nodige emotionele lading van alle fracties en uit alle lidstaten. De stijging van het aantal wolven is duidelijk voelbaar, vooral bij onze landbouwers. Maar wanneer we cijfermateriaal opvragen, merken we dat er veel verschillende cijfers circuleren. Ik ben daarom blij dat de Europese Commissie nu gehoor geeft aan de vragen van onze resolutie van November 2022 en lokale overheden, wetenschappers en andere belanghebbenden oproept hun data in te sturen. Enkel voldoende data uit voldoende lidstaten kunnen een objectieve evaluatie tot stand brengen.

De instandhouding van de wolf op pan-Europees niveau rechtvaardigt een mogelijke herziening van de beschermingsstatus, gebaseerd op objectieve en juiste data. Daarnaast moeten we de situatie ook regionaal bekijken. Uiteraard kent een wolf geen landsgrenzen, dus is Europese samenwerking cruciaal. Maar de impact van de wolf in het dichtbevolkte Vlaanderen of Limburg valt niet te vergelijken met bijvoorbeeld grote uitgestreken vlakten in Duitsland of Italië. We hebben dringend nood aan beleid op maat van de actuele cijfers, op maat van elke regio en op maat van zowel de wolf als mens en dier. Bescherming van onze dieren geldt zowel voor de wolf als voor landbouw- en huisdieren.”

Wetenschappelijk en kwalitatief

“Na lang aandringen door de Europese Volkspartij, heeft de Europese Commissie eindelijk aangekondigd de status van de wolf in Europa te herzien”, stelt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere. “Dat was hoog tijd. De wetgeving van destijds heeft de wolven beschermd tegen de bedreiging op uitsterven, maar vandaag zien we het effect van de snel groeiende wolvenpopulatie op landbouwdieren doorheen heel Europa. De aanpassing van het beschermingsniveau voor de wolf moet op basis van een wetenschappelijke beoordeling en kwalitatief eerder dan kwantitatief gebeuren. Voor Vlaanderen is het volgens mij belangrijk dat flexibel beheer van de wolf mogelijk wordt zodat we een balans tussen de bescherming van onze boeren en de plaats van de wolf in Vlaanderen kunnen garanderen."

Open brief van WWF

In een open brief uit WWF nu haar bezorgdheid over de ‘misleidende informatie’ die zo over de wolven wordt verspreid.

"De dieren zien mensen niet als prooien en dodelijke confrontaties zijn uitzonderlijk", benadrukt de ngo. De bewering dat de groeiende wolvenpopulatie gevaarlijk is, is niet gestoeld op wetenschappelijke kennis, klinkt het. "Bovendien is de schade op boerderijen veelal gelinkt aan een gebrek aan gepaste beveiliging of fysieke bescherming."

Volgens de milieuorganisatie zijn er Europese en nationale richtlijnen en hulpmiddelen beschikbaar om de economische schade door de wolven te voorkomen en compenseren. WWF wijst onder meer op het trainen van honden om kuddes te beschermen, het opleiden van boeren en hulpmiddelen en technische oplossingen om wolven af te schrikken.

Bovendien staan de Europese richtlijnen voor overheidssteun in de landbouwsector toe dat landbouwers volledig vergoed worden voor schade aangericht door beschermde diersoorten, zoals wolven. Dat betekent dat investeringskosten om schade van wolven te voorkomen, bijvoorbeeld via elektrische hekken, ook vergoed worden. "Die mogelijkheden worden momenteel onvoldoende benut", klinkt het.

"Wolven zijn integreel deel van het natuurlijk erfgoed in Europa en spelen een vitale rol in het behouden van het ecosysteemevenwicht en de biodiversiteit. De terugkeer van de wolf is een aanzienlijk instandhoudingssucces dat niet in gevaar mag worden gebracht", aldus WWF.

Belga/AV

Lees ook in Veeteelt

Hoe vaccinatie kan helpen tegen mastitis

Melkvee De uiergezondheid vormt een cruciale economische factor op elk melkveebedrijf, vaak zelfs de belangrijkste. Problemen met de uiergezondheid zijn een bron van zorg voor veel melkveehouders, omdat ze direct invloed hebben op de productiviteit en winstgevendheid. Daarom is een op maat gemaakt uiergezondheidsplan, opgesteld in samenwerking met de bedrijfs(begeleidende) dierenarts onmisbaar op elk melkveebedrijf. Vaccinatie is hierbij een nuttige tool.
Meer artikelen bekijken