Startpagina Werktuigendagen

Werktuigendagen wil bezoekers optimaal informeren via geleide themademonstraties

Tijdens de voorbije edities van de Werktuigendagen konden de bezoekers diverse geleide demo’s bijwonen. Dat blijkt een geslaagde formule. Ook tijdens deze editie worden op die manier enkele interessante thema’s en nieuwe technieken belicht.

Leestijd : 7 min

Tom Destoop, coördinator Landbouw, staat in voor het teeltplan en voor het nodige overleg hierover met de landbouwers van wie de akkers op het beursterrein worden ingepalmd. “In voorbereiding van de Werktuigendagen voelen wij ons, als beursorganisator, dan ook altijd een beetje landbouwer. Zo ervaren we hoe strikt de landbouwers moeten rekening houden met regelgeving, maar moeten we er ook mee leren leven dat het weer alles bepaalt tijdens de veldwerkzaamheden. Zo ontsnapten we niet aan een late inzaai van de gewassen. Gelukkig kenden we een groeizame zomer. De gewassen staan er prima bij.”

Het WTD-terrein en de gewassen liggen er prima bij dankzij het groeizame weer in de zomer.
Het WTD-terrein en de gewassen liggen er prima bij dankzij het groeizame weer in de zomer. - Foto: WTD

In overleg met de landbouwers gebeurden wel enkele wijzigingen in het teeltplan. “De timing van de beurs is sowieso altijd wat moeilijk om voldoende afrijping van de korrelmaïsrassen te realiseren. Door het late seizoen zullen we dit jaar dus vermoedelijk geen maïs dorsen. Maïs blijft wel met 22,5 ha het belangrijkste gewas. Daarnaast staat er nu ook een kleiner areaal suikerbieten, namelijk 9,63 ha. Er zullen 5 hakselaars en 3 bietenrooiers oogsten. Daardoor beschikken we over veel teeltvrije grond (30 ha) bij de start van de beurs. Het laat toe om de firma’s met grondbewerkingsmachines sneller aan het werk te zien. Bij voorgaande edities moesten zij immers wachten tot er grond vrijkwam na de oogstwerkzaamheden.”

Daarnaast zullen de exposanten ook hun gamma tractoren, aanhangwagens, verreikers... tonen. Achter de standen zullen we dus opnieuw heel wat demonstraties en animo kunnen zien. “Deze demonstraties vullen de firma’s zelf in, maar we vernemen dat deze vrije demo’s met machines specifieker en professioneler zullen gebeuren dan bij voorgaande jaren. Dat zal alvast de bodem ten goede komen. Aandacht voor de bodem, de belangrijkste productiefactor, is immers een van onze speerpunten tijdens de Werktuigendagen.”

Op het einde van de Dreef wordt de gehakselde maïs ingekuild. Het inkuilen gebeurt meestal onder ruime belangstelling.
Op het einde van de Dreef wordt de gehakselde maïs ingekuild. Het inkuilen gebeurt meestal onder ruime belangstelling. - Foto: AV

Zaadfirma’s ruim present

“De talrijke aanwezigheid van zaadfirma’s is opmerkelijk”, vindt Destoop. “Deze exposanten nemen opnieuw heel wat standruimte in. Ze staan verspreid over het beursterrein. We ervaren heel wat zorg en toewijding voor hun gewassen in de aanloop naar de beurs. Ook deze editie verwelkomen wij 2 nieuwe standhouders – Lidea Seeds en Natural Grown – die hun rassen in het voorjaar hebben uitgezaaid op de terreinen.”

De talrijke aanwezigheid van zaadfirma’s is opmerkelijk. Deze exposanten nemen opnieuw heel wat standruimte in.
De talrijke aanwezigheid van zaadfirma’s is opmerkelijk. Deze exposanten nemen opnieuw heel wat standruimte in. - Foto: SN

Heel wat zaadfirma’s zullen trouwens uitpakken met hun gamma groenbemesters en bloemenmengsels.

Opnieuw geleide themademonstraties

De succesformule om vanuit de beursorganisatie enkele actuele thema’s in de kijker te zetten via geleide demonstraties blijft behouden. Destoop: “De demonstraties worden op specifieke plaatsen op het beursterrein gehouden. Daar doen we een line-up van de machines van de deelnemende firma’s. Deze machines blijven er ook ter plaatse staan. De demobegeleiders zorgen er voor een vlot verloop van de demonstratie en externe partners geven mondelinge toelichting. We omkaderen deze demo’s zo professioneel mogelijk. Het is immers de bedoeling dat onze bezoekers hier echt een meerwaarde uit halen. De demonstraties worden ook herhaald, zodat zoveel mogelijk bezoekers de kans hebben om de machines live aan het werk te zien. Uit ervaring weten we dat je tijdens zo’n demo ook niet alles met het blote oog kunt zien. Daarom hebben we de machines vooraf gefilmd. Geïnteresseerden kunnen op het grote ledscherm de machines permanent aan het werk zien. Deze video’s zullen ook nadien beschikbaar zijn op onze website.”

Voor deze editie koos de organisatie voor geleide demonstraties over het oppervlakkig inwerken van groenbemesters, over alternatieve onkruidbestrijding en voor demonstraties met tractoren met voorladers. We overlopen hieronder de diverse thema’s.

Oppervlakkig inwerken groenbemester

Het toepassen van groenbedekkers is bij landbouwers intussen meer en meer ingeburgerd. “Landbouwers zien het niet meer enkel als een verplichting in het kader van het mestactieplan of het gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar als een goede bodempraktijk. Ook in het tussenseizoen kunnen groenbemesters relevant zijn”, weet Tom Destoop.

“Hier werd na de tarweoogst een groenbedekker ingezaaid. Door de late oogst gebeurde dit zo’n 3 weken later dan voorzien. Het gewas zal dan ook minder hoog staan dan gepland. Tijdens de demonstraties gaan we deze sowieso zo oppervlakkig mogelijk inwerken/vernietigen. Het mechanisch vernietigen van groenbemesters is een quick win om minder herbicides in te zetten en om minder afhankelijk te zijn van Roundup. Het is belangrijk om het organische materiaal voldoende te verkleinen en om hergroei te vermijden. Bij niet-kerende grondbewerking of bij biologische productie is een goede vernietiging van de groenbemesters nog meer van belang. Bijkomend stuurt het veranderende klimaat meer en meer aan op een aangepaste en doordachte bodembewerkingsstrategie in het voorjaar. Omdat we de ondergrondse lagen zoveel mogelijk intact willen houden, leggen we de klemtoon op zo oppervlakkig mogelijk werken.”

Tijdens de demonstratie – onder begeleiding van Inagro en B3W – zullen gelijkaardige machines binnen een bepaald segment kunnen worden vergeleken. “Er bestaan tientallen machines van verschillende constructeurs die ondergebracht kunnen worden in verschillende groepen. We willen de bezoekers vooral tonen welke technieken er zoal bestaan, en ook hoe men deze correct afstelt. Daarom zien we erop toe dat er voldoende variatie in de deelnemende machines zit. We willen de geïnteresseerde firma’s spreiden over de verschillende groepen machines: frezen (klassieke of mulch), cultivatoren (precisie, klassiek, overlappende snijmessen, snelwissel…), schijveneggen, ecoploeg en rotoreg.”

Deze demonstratie kun je zowel op zaterdag als op zondag om 11.30 uur volgen ter hoogte van het tweede grote kruispunt van de Kattedoornstraat- Stropstraat en Warande. Tien firma’s – Agri Bio-Solutions, Agrocro Machinery, Homburg, Joskin Distritech, Koeckhoven, Kruse, Lemken, Man@machine, Packo en Steeno – tonen de werking van hun machines.

Alternatieve onkruidbestrijding

De organisatie zet al enkele edities in op het thema ‘alternatieve onkruidbestrijding’. Destoop: “De problematiek rond gewasbescherming blijft razend actueel. Het gebruik van heel wat herbiciden staat onder druk. De zoektocht naar passende alternatieve onkruidbestrijdingssystemen overstijgt al lang de biologische productie. Bovendien blijven de machines in dit segment volop evolueren. Het is voor deze standhouders dan ook moeilijk om te demonstreren zonder begeleiding. Deze demo wordt deskundig begeleid door het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) en Inagro.”

Voor deze demonstratie werd niet toevallig gekozen voor boontjes. In deze teelt wordt de onkruidbestrijding immers een moeilijke zaak. “Sommige middelen verliezen hun erkenning en zijn dus niet langer toegelaten. Voor middelen die wel nog mogen toegepast worden staat de dosering onder druk. Als we de totale hoeveelheid gebruikte middelen willen laten dalen, dan is mechanisch werken zeker een meerwaarde. Daarnaast willen we ook andere innovaties die de hoeveelheid verbruikte actieve stof doen dalen in de kijker zetten. Daarom hebben we besloten om ook hybride schoffeltoestellen toe te laten in onze demo.”

De boontjes werden begin september ingezaaid. Zowel wiedeggen en schoffels zijn toegelaten op deze demo. De wiedeggen werken steeds preciezer en de meeste schoffels zijn uitgerust met camerasturing. Enkele schoffels zullen uitgerust worden met spuitdoppen om een bandbespuiting te realiseren. Ook hier zie je 10 firma’s aan het werk: Agri Bio Solutions, Agrivaux, APV, Carré, Ecorobotics, Einböck, Garford, Schmotzer, Steketee (Lemken) en Treffler.

Elke deelnemer krijgt een veldje toegewezen waarop 2 werkgangen mogelijk zijn. Zowel op zaterdag als zondag demonstreren de machines een voor een om 14.30 uur op een demoveld in de Warande, richting ingang 2, nabij het groente-eiland. Na de demonstratie blijven de machines opgesteld aan hun veldje. De werking ervan wordt vastgelegd op beeld en doorlopend getoond op een led-scherm. Op die manier kunnen de bezoekers permanent zowel de werking van de machine, de machine zelf als het resultaat bekijken.

Aansluitend wordt stilgestaan bij enkele specifieke machines uit de groenteteelt. Agronova is nu invoerder voor de Naio-robot, die zal demonstreren in sla, net als de precisieschoffel van KULT. Agrivaux toont een onkruidbestrijdingsmachine op plastic ruggen.

Aansluitend op deze demo kunnen bezoekers deelnemen aan de rondleiding op het naastliggende groenteplatform.

Tractoren met voorladers

Tijdens de derde demonstratie worden tractoren met voorladers met elkaar vergeleken. “Aangezien het aanbod aan tractoren enorm is geëvolueerd de laatste decennia, zien we dat sommige types uitermate geschikt zijn voor voorladerwerk”, verklaart Tom Destoop de keuze voor dit thema. “Hierbij denken we aan een goed zicht vanuit de cabine met grote bolle ruiten tot in het dakoppervlak, aan uitstekende wendbaarheid, handige joysticks of aan een goede voorasvering. Ook de voorladers zelf zijn geëvolueerd en laten zich veel vlotter en nauwkeuriger bedienen. Je kan ze bovendien laten uitrusten met heel wat fijne opties. Een tractor is natuurlijk geen verreiker of wiellader, maar voor veel toepassingen kan de voorlader een te overwegen alternatief of aanvulling zijn. Denk bijvoorbeeld aan het werken in erg natte veldomstandigheden.”

In deze demonstratie – doorlopend te volgen op een perceel halverwege de Kattedoornstraat, achter de stand van het PCLT – zullen de tractoren met voorlader een vast traject afleggen met enkele ‘proeven’. Zo moeten ze een bak compost scheppen met de mogelijkheid om laadfuncties te demonstreren. Nadien rijden ze met een volle bak compost over een hobbelbaan. Vervolgens moeten ze het voorzetstuk wisselen en paloxen stapelen. Op een heuvel gebeurt een vlakstelling en ten slotte moeten de deelnemers de voorlader aan- en afkoppelen.

“Deze demo vormt eigenlijk een mooie line-up van aanwezige tractormerken op onze beurs, namelijk Valtra, Massey Ferguson, John Deere, Fendt, Kubota, New Holland, Case, Claas, Steyr en Deutz-Fahr. Om een gelijk speelveld te hebben, vroegen we aan de firma’s om enkel deel te nemen met 4 cilindertractoren. MX en Quicke nemen deel als merkonafhankelijke voorladers. Deze demo wordt georganiseerd in samenwerking met het PCLT en Hectares.”

Anne Vandenbosch

Lees ook in Werktuigendagen

Meer artikelen bekijken