Startpagina Pluimvee

Provinciaal Proefbedrijf Pluimveehouderij zwaait staldeuren open op ‘Dag van de Landbouw’

Het provinciale Proefbedrijf Pluimveehouderij is één van de 11 land- en tuinbouwbedrijven in provincie Antwerpen die haar (stal)deuren opent voor het grote publiek op zondag 17 september. Over heel Vlaanderen zetten in totaal 50 land- en tuinbouwbedrijven de deuren open tijdens de 41ste editie van Dag van de Landbouw.

Leestijd : 3 min

“In onze provincie zorgen 3.555 professionele land- en tuinbouwers dagelijks voor ons voedsel. 38% of 110.000 van ons grondgebied is in landbouwgebruik. In de zoektocht van landbouwers naar innovatie kunnen ze rekenen op de provincie Antwerpen. Provincie Antwerpen heeft daarom 4 praktijkcentra, ze vormen de brug tussen beleid en teler, hier gaan we van onderzoeksresultaten naar praktijksuccessen op maat van onze land- en tuinbouwers,” vertelt gedeputeerde voor Landbouw Kathleen Helsen.

“Het Proefbedrijf Pluimveehouderij werkt rond 11 centrale thema’s: voedselkwaliteit, grondstoffen, energie, emissie, huisvesting, stalmanagement, diergezondheid, dierwelzijn, automatisatie, digitalisatie en rendabiliteit. De focus ligt zowel op dier, mens en omgeving. Tijdens Dag van de Landbouw konden bezoekers kennis maken met 6 lopende projecten, waarbij je de meeste van deze thema’s zal herkennen,” vertelt directeur van het Proefbedrijf Pluimveehouderij Ine Kempen. “We kwamen tijdens deze opendeurdag ook naar buiten met onze projecten en ons praktijkonderzoek dat de pluimveehouderij klaarstoomt voor de toekomst,” vult gedeputeerde Kathleen Helsen aan.

Elke druppel telt

Onderzoek in het kader van Life Aclima wil ervoor zorgen dat landbouw ook in de toekomst nog over voldoende water beschikt. Tijdens het bezoek kon men ontdekken hoe regenwater gezuiverd wordt tot drinkwater voor de kippen en hoe het reinigingswater van de stallen biologisch verwerkt wordt voor hergebruik.

Coolchicks

Ook bij warme temperaturen houden de kippen het graag fris. Samen met enkele partners voorziet het Proefbedrijf Pluimveehouderij de pluimveesector van bedrijfsspecifieke hitteactieplannen. In de stallen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij krijgen de kippen de nodige verfrissing door klimatisatie- en staltechnieken zoals pad- en nevelkoeling.

Hele Snavels

In leghennenstallen zorgt schadelijk pikgedrag voor een welzijnsprobleem. Wanneer hennen te gestrest raken, kunnen ze elkaar gaan pikken. Binnen het project Hele Snavels onderzoekt het Proefbedrijf Pluimveehouderij samen met partners de factoren die bijdragen aan dit pikgedrag. Om te bekijken hoe het pikgedrag praktisch voorkomen kan worden, monitoren ze zowel hun eigen hennen als die op praktijkbedrijven. Het ultieme doel is om inzicht te krijgen en oplossingen te vinden om het welzijn van leghennen te verbeteren.

Mijd de vogelmijt

Negentig procent van de kippenstallen in Noord-West Europa kampt met rode vogelmijt (bloedluizen). Om snel een duurzame oplossing te vinden, werkte het Proefbedrijf Pluimveehouderij de voorbije jaren met 6 internationale partners samen aan een uniek samenwerkingsproject. Het doel: een duurzame oplossing vinden voor het bloedluizenprobleem bij tal van pluimveehouders. Sinds april 2023 is de informatie ook beschikbaar voor recreatieve kippenhouders.

OptiVac Vleeskip

Met het demonstratieproject OptiVac Vleeskip onderzochten het Proefbedrijf Pluimveehouderij en partner hoe een optimale vaccinatie kan leiden tot een lager antibioticagebruik bij vleeskuikens. Een goed uitgevoerde vaccinatie zorgt voor gezonde dieren en minder antibioticagebruik. Alle vleeskippen één voor één vaccineren is onbegonnen werk. Daarom gebeuren de vaccinaties via het drinkwater of wordt het vaccin over de kippen gesprayd.

De laatste jaren is in ovo vaccinatie in opkomst, een vaccinatietechniek waarbij de kuikens in de broeierij gevaccineerd worden terwijl ze nog in het ei zitten.

Optiwel-Emis

De snelle vleesaanzet en hoge stalbezetting worden vaak genoemd als verbeterpunten voor de sector. Actuele welzijnstrends neigen naar het aanhouden van trager groeiende rassen met een lagere stalbezetting. Maar hoe verhouden de voordelen van deze maatregelen zich tot de nadelen op het gebied van ecologische voetafdruk en emissie? Om deze discussie te onderbouwen met feiten, voert het Proefbedrijf Pluimveehouderij het demonstratieproject OptiWel-Emis uit, samen met verschillende partners. Via vergelijkende studies met reguliere en trager groeiende vleeskuikenrassen in de proefstallen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij en het ILVO worden de effecten op ammoniakuitstoot en dierenwelzijn gemeten. Zo krijg je een beter beeld van de impact van deze maatregelen op zowel dierenwelzijn als milieu.

Provincie Antwerpen

Lees ook in Pluimvee

Frankrijk vaccineert eenden tegen vogelgriep

Pluimvee In de strijd tegen de vogelgriep wil Frankrijk starten met het vaccineren van alle gekweekte eenden (pekingeend, muskuseend en mulard). De kwekers in Pays-de-la-Loire en les Deux-Sèvres moeten hun aantal dieren afbouwen in de aanloop naar de start van de vaccinatie in oktober.
Meer artikelen bekijken