Startpagina Maïs

Neem een foto met LV-AgriLens van je korrelmaïs

De landbouwers die deelnemen aan de ecoregeling ‘verhogen van organische koolstofgehalte’ en korrelmaïs aangegeven hebben in de verzamelaanvraag, moeten een foto aanleveren om te voldoen aan de voorwaarden van de ecoregeling, zo meldt het Departement Landbouw en Visserij.

Leestijd : 2 min

De foto wordt bij voorkeur aangeleverd door gebruik te maken van de LV-AgriLens app.

Landbouwers die de ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstofgehalte via het teeltplan’ hebben aangevraagd en op één of meerdere percelen korrelmaïs hebben aangegeven in de verzamelaanvraag, zullen de vraag krijgen om een foto door te sturen via de LV-AgriLens app.

Met deze foto bewijst de landbouwer dat er effectief korrelmaïs geoogst wordt op dit perceel en geen silomaïs. De foto moet duidelijk aantonen dat er korrelmaïs geoogst wordt en wordt best genomen tijdens of vlak na de oogstwerkzaamheden waarbij de oogstresten duidelijk zichtbaar zijn.

Verschil in EOC-waarde

Omdat korrelmaïs een beduidend hogere EOC waarde heeft dan silomaïs, zal de EOC waarde van silomaïs gebruikt worden voor de EOC berekening indien er geen bewijs is aangeleverd voor de oogst van korrelmaïs. Dit kan gevolgen hebben voor de premie, aangezien de EOC waarde van silomaïs beduidend lager is dan die van korrelmaïs, waarvan enkel de kolf geoogst wordt en de rest van de plant op het veld achterblijft.

Een deel van de landbouwers die de ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstofgehalte door aanvoer van stalmest’ hebben aangevraagd, hebben al een taak ontvangen om bewijs voor de aanvoer van stalmest door te sturen via de LV-AgriLens app. Dit staat los van het bewijs dat gevraagd wordt voor korrelmaïs.

Smartphone-applicatie

LV-AgriLens is de app die eerder dit jaar ter beschikking gesteld werd van de landbouwer en gratis kan geïnstalleerd worden op je smartphone. Met deze app is het mogelijk foto’s te nemen, waarvan het Departement Landbouw en Visserij zeker is van de datum en plaats van de foto.

De taken voor de LV-AgriLens app worden via e-mail uitgestuurd naar de betrokken landbouwers. Deze taken kunnen geopend worden via de app. Iedereen met de LV-AgriLens app op de smartphone kan een taak uitvoeren. Dat kan door een taak te delen via de app zelf of door de e-mail met de link naar de taak door te sturen.

Meer informatie vinden over het inladen, delen en doorsturen van taken en ook een handleiding van de app kan je vinden via de website: https://lv.vlaanderen.be/e-loket/help-e-loket/app-lv-agrilens.

Landbouwers die problemen ondervinden met het doorsturen van foto’s via de app, contacteren het Departement Landbouw en Visserij via dit e-mailadres: communicatie@lv.vlaanderen.be.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Maïs

Correct rekenen met dierlijke mest

Maïs Op heel wat percelen in Vlaanderen wordt een groot deel van de bemesting ingevuld met dierlijke mest. Gebruik van dierlijke mest vraagt een beredeneerde aanpak. Hoe kies ik de juiste mestsoort? Hoeveel dien ik wanneer toe? Op welke manier? De variabele samenstelling van dierlijke mest en inschatten hoeveel of wanneer de aanwezige nutriënten vrijkomen, zijn belangrijke aandachtspunten.
Meer artikelen bekijken