Startpagina Edito

Edito: Het begint met ruimte voor onze boeren

De ‘Dag van de Landbouw’ draait rond een bijzonder goed thema: ‘het begint bij ons’. Deze krachtige slogan maakt aan het grote publiek duidelijk waar het startpunt van zijn voeding ligt. Blijft dit echter zo in Vlaanderen?

Leestijd : 2 min

De landbouwsector komt de laatste jaren veel in de actualiteit, het stikstofdossier beheerst de politiek en de media. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Zo tonen nieuwe bevindingen uit een Nederlandse studie onder andere dat stikstof van een veebedrijf vooral in de atmosfeer terechtkomt. Volgens die studie slaat het merendeel van de ‘boerderijstikstof’ binnen een straal van 100 m rondom het landbouwbedrijf neer. Op 500 m afstand kan je een individueel boerenerf zelfs niet langer met de vinger wijzen als de belangrijkste stikstofbron.

De landbouwsector werd de laatste decennia om de oren geslagen met allerlei bufferzones en afstandsregels ten voordele van de natuur. Laten we er nog een bufferzone bijmaken: een voor de landbouw nu. Maak deze pakweg minstens 500 m rondom de boerderij waar duurzame landbouwactiviteit primeert. De overheid gebruikt graag rekenmodellen en computersimulaties om te bepalen wat het beste is voor de (wens)natuur. Door deze nieuwe bufferzone hierin op te nemen zal er vermoedelijk snel geen sprake meer zijn van de ontwikkelingsstilstand die de landbouwsector nu blokkeert. Een strikte aflijning tussen landbouw- en natuurgebied heeft immers nog geen 1 van de 2 partijen veel verder geholpen.

Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), ging vorige week in zijn editoriaal van het ledenblad nog een stap verder door een ultimatum te stellen. Volgens hem moet de landbouw dringend de erkenning krijgen die ze verdient, zo niet oppert hij het idee van een leveringsstop.

Los van het feit of dit praktisch realiseerbaar is, kunnen we dit ook via een theoretisch rekenmodel bekijken. Geen landbouwproducten, wil zeggen dat de burger geconfronteerd wordt met honger. Dat is een aspect waar de overheid niet aan voorbij kan gaan. Volgens berekeningen van het ABS wil dit ook zeggen dat er 7,5 miljard positieve bijdrage aan de handelsbalans verloren gaat. Voeg daaraan toe dat er (in)direct 150.000 mensen (laag en hoog opgeleid samen) werk hebben via de landbouw. Hun job staat dan ook op het spel. Dat zijn cijfers die kunnen tellen!

Die werkende en hongerige mensen uit de voorgaande alinea’s weten dankzij de ‘Dag van de Landbouw’ alvast waar hun voedselproductie begint. Wel gun onze landbouwers dan voldoende bewegings- en ondernemingsruimte, ook rondom hun erf!

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Europese theorie versus Vlaamse praktijk

Edito De theorie van het Europese politieke beleid botst wel eens met de Vlaamse realiteit. Het is jammer dat het vaak maar blijft botsen en dat oplossingen ver weg liggen. Er gaat zo niet enkel kostbare tijd verloren, maar ook motivatie en kennis.
Meer artikelen bekijken