Startpagina Bieten

Oost-Vlaanderen zoekt percelen met oogstresten van suikerbieten

De Provincie Oost-Vlaanderen wil ook deze winter opnieuw voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De provincie zoekt hiervoor landbouwpercelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar Oost-Vlaamse landbouwers.

Leestijd : 2 min

De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De provincie vraagt aan de landbouwers die deelnemen om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen.

"Deze actie biedt een meerwaarde voor landbouwers dankzij het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt. Daarnaast houdt het de wintergasten weg van de, met wintergranen ingezaaide, velden in de polders", zegt Leentje Grillaert, als gedputeerde bevoegd voor Landbouw en platteland in Oost-Vlaanderen.

Voorwaarden

Om hieraan deel te nemen, moeten de percelen liggen in Oost-Vlaanderen (poldergebied of aansluitende gebieden). In de omgeving zijn er, bij voorkeur, in het verleden al kleine zwanen opgemerkt. De maximale oppervlakte per landbouwer is 8 ha. Elk perceel moet minstens 1 ha groot zijn. Het perceel is minstens voor 50% van de oppervlakte gelegen op meer dan 50 meter van de openbare weg.

Suikerbietenloof en -resten moeten afkomstig zijn van een oogst na 1 november 2023. Suikerbietenloof en -resten blijven, zonder kerende grondbewerking, op de akker tot minstens 31 december 2023 of tot 31 januari 2024.

Offerte indienen

Het is mogelijk een tweede prijs op te geven met het engagement suikerbietenloof en -resten tot 31 januari 2024 te laten liggen. Geïnteresseerde landbouwers moeten voor vrijdag 20 oktober 2023 een offerte indienen via landbouw@oost-vlaanderen.be of via de post (Provincie Oost-Vlaanderen t.a.v. dienst Landbouw & Platteland, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent).

De vereiste gegevens bij indiening offerte:

* Oppervlakte per perceel (in ha)

* Totale oppervlakte van prijsopgave (in ha)

* Ligging of adres van perceel/percelen

* Prijsopgave (in EUR/ha)

Meer informatie over de oproep vind je hier.

Provincie Oost-Vlaanderen

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken