Startpagina Actueel

Agrovoedingsketen voert actie aan het Vlaams Parlement

De agrovoedingsketen bood de Vlaamse parlementsleden op 25 september een Breughelplank aan bij de start van de Septemberverklaring. Dat gebeurt voor een groot paneel dat ‘Het bruiloftsmaal in de schuur’ van Pieter Brueghel de Jonge afbeeldt. Op het schilderij zijn de gerechten weggelaten.

Leestijd : 2 min

De actie van zowel landbouworganisaties als de verwerkende industrie verwijst naar het voorstel van stikstofdecreet dat nu voorligt in het Vlaams Parlement. Dat gaat veel verder dan het akkoord van maart en heeft een enorme impact: meer dan een derde van de banen in de sector zal sneuvelen, net als meer dan een derde van de bijdrage van de dierlijke agrovoedingsketen aan het bbp. Dit zorgt op veel landbouwbedrijven en binnen de volledige agrovoedingsindustrie voor heel veel onzekerheid en onrust.

Concreet vraagt de dierlijke agrovoedingsketen een dringende bijsturing. Een socio-economische impactstudie rond de keten is volgens hen urgent, maar die ontbreekt. De agrovoedingsketen roept op om de oplossingsvoorstellen vanuit de landbouworganisaties met een open geest te bestuderen en te bespreken.

Grootste verwerkende industrie

De landbouwsector en de verwerkingsindustrie zeggen dat het beleid dat gevoerd wordt rond de land- en tuinbouwbedrijven een grote impact heeft op het economisch weefsel in Vlaanderen. De land- en tuinbouwbedrijven zijn immers de basis van de agrovoedingseconomie. De agrovoedingsindustrie is de grootste verwerkende industrie van ons land: 34.325 bedrijven met ruim 120.000 voltijdse jobs die samen zowat 60 miljard omzet genereren.

De keten wijst erop dat de ammoniakemissies uit landbouw met meer dan 50% gedaald zijn sinds 1990. De sector is ook heel duurzaam: de melkproductie in Vlaanderen is bijvoorbeeld één van de meest klimaatvriendelijke ter wereld, zoals het ILVO onlangs nog bekendmaakte.

Breed gedragen actie

De actie van 25 september aan het Vlaams parlement ging uit van zowel landbouworganisaties als de verwerkingsindustrie. Het gaat om het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Belgian Feed Association, Belgische federatie van de zuivelindustrie (BCZ), Boerenbond, Ferm voor Agravrouwen, Groene Kring, Jong ABS, Landbouw-Service (beroepsvereniging van toeleveranciers aan de landbouw), de federatie van het Belgische Vlees (FEBEV), de federatie voor landbouw- en tuinmechanisatie (Fedagrim), de federatie van de vleeswarenmakers (Fenavian), de federatie van de Belgische voedingsindustrie (Fevia) en Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat.

FVDL

Lees ook in Actueel

Effectief vaccin tegen koeienparasiet dankzij aanpassing suikerstructuren in plant

Veeteelt Het nabootsen van suikerstructuren in planten speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van effectieve vaccins tegen de maagworm Ostertagia ostertagi. Dit heeft Ruud Wilbers van Wageningen University & Research (WUR) samen met onderzoekers van de Universiteit Gent en het Leids Universitair Medisch Centrum aangetoond met een proof-of-concept studie.
Meer artikelen bekijken