Startpagina Paarden

Eerste IVF-veulen op Europese bodem

De ‘veeartsenijschool’ was – en is waarschijnlijk nog – de in de volksmond bekende benaming voor de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent te Merelbeke. Onlangs zorgde de faculteit alweer voor een internationale primeur, met de voorstelling van het allereerste IVF-veulen op Europese bodem: PIVFI Dracarys, wat evenveel betekent als ‘drakenvuur’.

Leestijd : 3 min

Zo was er drakenvuur aan de orde bij de persvoorstelling in de veeartsenijschool op 11 september laatstleden.

Het hengstenveulen PIVFI Dracarys laveerde relaxed voor de camera’s en was helemaal niet onder de indruk van de kieskeurige blikken van de aanwezigen. Integendeel, hij bleek te genieten van de belangstelling. Deze Dracarys – wat sinds Game of Thrones evenveel betekent als ‘drakenvuur’ – werd na in-vitrofertilisatie (IVF) geboren op de faculteit Diergeneeskunde op 16 augustus en is dus een primeur voor Europa. Hij is het derde primeurveulen van de vakgroep DiO8 van de faculteit, na het eerste ICSI-veulen in 2009 en het eerste VICSI-veulen in 2017. Ter duiding: ICSI staat voor Intracytoplasmatische spermainjectie en VICSI voor een ICSI-veulen uit een gevitrificeerde eicel.

Uitdaging

IVF bij het paard was een uitdaging van jewelste. Voor velen zal dit raar klinken, gezien de techniek in de humane geneeskunde ondertussen volop ingeburgerd is. Het duurde niet minder dan 30 jaar alvorens onderzoekers in Pennsylvania de juiste formule ontdekten om paardensperma te behandelen en om zo een proefbuisbevruchting te verkrijgen. PIVFI Dracarys staat voor de tweede geslaagde poging in de wereld en de eerste in Europa.

Na een eerste succesvolle IVF-poging 3 decennia geleden (1991), kwam de doorbraak die tot een herhaalbaar protocol voor IVF leidde er pas in 2022. Deze doorbraak werd gepubliceerd door M. Felix, onder leiding van Prof. Katrin Hinrichs van de University of Pennsylvania. De goede samenwerking met Prof. Hinrichs werd bekroond met een eredoctoraat aan de UGent in 2021.

IVF bij paarden eindelijk succesvol

Prof. Katrien Smits: “IVF was moeilijk omdat de zaadcel niet door de barrières van de eicel raakte en er aldus geen bevruchting kon plaatsvinden”. In de VS ontdekte men een bewerking die de toegang van de zaadcellen tot de eicel mogelijk maakte. Het postdoctoraal onderzoek van Dr. Marion Papas, onder leiding van kliniekhoofd Jan Govaere, Prof. Katrien Smits en Prof. Ann Van Soom, had als resultaat de geboorte van dit gezonde hengstenveulen. “Marion Papas bracht een zaadcel van de hengst gedurende 22 uur in contact met chemische stoffen. Daarna waren de zaadcellen in staat om de bevruchting tot stand te brengen. Zo werd het embryo ingeplant bij de draagmerrie Tipsy”, besluit Katrien Smits.

Waarom is dit resultaat nu zo doorslaggevend? We vernamen dat IVF nu eenmaal toegankelijker is dan het dure ICSI. Bij ICSI wordt een geselecteerde zaadcel in de eicel gebracht door middel van een injectie. Bij IVF is er veel minder duur materiaal nodig dan bij ICSI. Dr. Marion Papas zal nu de IVF-techniek verder uitwerken. De klinische toepassing van IVF is immers nog vatbaar voor veel verbetering en vormt het onderwerp van toekomstige doctoraatsprojecten. Toepassing van IVF en ICSI bij paarden kan ons nog veel bijbrengen over de mogelijke langetermijneffecten van kunstmatige voortplantingstechnieken.

Patricia Borgenon

Lees ook in Paarden

Grégory Wathelet lanceert België in de Wereldbeker

Paarden Het was op de tanden bijten op zondagnamiddag 4 november tijdens de wereldbekermanche jumping op Equita Lyon. Het publiek hoopte op een zege in eigen rangen van Julien Epaillard, maar Grégory Wathelet stak hem de loef af… met brio en met Bond, Jamesbond!
Meer artikelen bekijken