Startpagina Schapen

Blauwtong: terug vrij verkeer mogelijk tussen België en Nederland

Op 10 oktober 2023 werd er door het nationaal referentielaboratorium Sciensano blauwtong serotype 3 bevestigd bij een schaap op een klein bedrijf in de gemeente Merksplas, provincie Antwerpen. Momenteel zijn er nog geen symptomen van blauwtong of sterfte bij andere schapen vastgesteld in België.

Leestijd : 2 min

België verloor echter wel zijn recent verkregen vrije status voor blauwtong. Hierdoor kunnen de Belgische herkauwers niet meer aan de algemene regels voor verkeer van dieren (andere dan slachtdieren) naar andere lidstaten voldoen. Lidstaten kunnen wel toestemming verlenen om blauwtong-gevoelige dieren, die niet voldoen aan de algemene regels, toch toe te laten op hun grondgebied onder vastgelegde specifieke versoepelingen. Deze specifieke versoepelingen zijn verschillend per lidstaat en zijn terug te vinden op de website van de Europese Commissie. Ook op onze website is er meer info beschikbaar.

Wat met de voorwaarden?

Nederland liet ons weten dat zij vanaf 27 oktober 2023 geen voorwaarden meer stellen voor BTV3. Ook België stelt vanaf dan geen voorwaarden meer voor BTV3 waardoor er terug vrij verkeer mogelijk is tussen Nederland en België. Doordat we deze derogatie verlenen is er ook vanuit regio’s in Duitsland, die niet meer vrij zijn van BTV3, naar België terug vrij verkeer mogelijk.

Ter herinnering: Het is in deze periode van uiterst belang om waakzaam te blijven voor blauwtong. Blauwtong is een aangifteplichtige ziekte. Bij een verdenking is het noodzakelijk om de Lokale Controle-Eenheid van het FAVV te contacteren en stalen te nemen voor onderzoek op het blauwtongvirus [procedure 1785121]. De analysekosten worden betaald door het FAVV. Op onze website vindt u een fiche met de meest belangrijke informatie (klinische symptomen,..).

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten” DG Controlebeleid – FAVV

Lees ook in Schapen

Franse schapenhouderij op weg naar meer duurzaamheid

Schapen In Frankrijk is de schapenhouderij zowel qua vlees- als melkproductie heel wat belangrijker dan in Vlaanderen. Door het Idele , het Institut de l’Elevage, met zetel in Parijs, wordt dan ook nogal wat onderzoek gedaan in verband met schapenhouderij. Tijdens een webinar op 14 december 2023 werden de eerste Franse resultaten voorgesteld van het project ‘Green Sheep’.
Meer artikelen bekijken