Startpagina Groenvoorziening

INBO: Tuinieren levert natuurvoordelen op

Met een oppervlakte van 124.000 ha kunnen tuinen in Vlaanderen belangrijke natuurvoordelen (ecosysteemdiensten) opleveren. Dat zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in zijn tweejaarlijks Natuurrapport dat dit jaar focust op ecosysteemdiensten.

Leestijd : 2 min

De oppervlakte van alle tuinen samen bedraagt maar liefst 9 procent van de oppervlakte van het gewest. Ter vergelijking: 11 procent van Vlaanderen is bos en 45 procent wordt voor landbouw gebruikt. "De tuin is niet alleen een oase van rust en ontspanning voor de eigenaar, maar levert ook kosteloos vele zichtbare en onzichtbare natuurvoordelen, ook voor de buren, zoals infiltratie van regenwater, verkoeling, bestuiving en voedselproductie", zegt woordvoerder Koen Van Muylem (INBO). "Omdat de Vlaamse tuinen samen zo'n grote oppervlakte beslaan, hebben vele kleine ingrepen toch een impact op de biodiversiteit. Een meer duurzame inrichting en beheer van tuinen, bijvoorbeeld het gras laten liggen bij het maaien, meer wilde planten laten staan en het wegnemen van ve rharde o ppervlaktes, leveren een bijdrage." Daarnaast wijst INBO erop dat er ook heel wat winsten te boeken vallen door minder meststoffen, insecticiden en herbiciden te gebruiken.

Op die manier kan iedereen bijdragen tot het realiseren van natuurdoelen, aldus de wetenschappelijke instelling. "De realisatie van de 'grote' Europese natuurdoelen berust bij de professionals, maar iedereen, stedelijk of plattelandsbewoner, kan bijdragen tot het terugdringen van het biodiversiteitsverlies."

INBO wijst er tot slot op dat dit vanuit de overheid kan gestimuleerd worden door een combinatie van regelgeving en bewustmaking. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) erkent dat niet enkel in natuurgebieden, maar ook in bebouwde omgevingen, heel wat bijkomend groen kan worden gerealiseerd. Ze wees onder meer op bestaande financiële steun voor buurtnatuur, natuur op speelplaatsen of volkstuintjes.

Belga

Lees ook in Groenvoorziening

Meer artikelen bekijken