Startpagina Granen

Weersomstandigheden remden verdere bladluisuitbreiding

De slechtere en turbulente weersomstandigheden hebben een verdere uitbreiding van bladluizen afgeremd, zegt het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG). Regionaal zien ze een afname van het gemiddelde percentage planten bezet met minstens één bladluis.

Leestijd : 2 min

Op 6 en 7 november werd opnieuw de bladluisdruk bepaald in het waarnemingsnetwerk van LCG. Waarnemingen werden gedaan op 29 percelen, 20 percelen wintergerst en 9 percelen wintertarwe.

Wintergerst

De gerstpercelen die in de derde week werden geëvalueerd, werden gezaaid tussen 28 september en 19 oktober. De teelt bevindt zich doorgaans in stadium 2- tot 4-blad. Op behoorlijk wat percelen begint de gerst ook al uit te stoelen terwijl de percelen gezaaid na half oktober in stadium 1-blad staan.

Op de gerstpercelen nam het gemiddelde percentage planten bezet met minstens één bladluis afgelopen week af. De slechtere en turbulente weersomstandigheden hebben een verdere uitbreiding afgeremd. Op de niet behandelde gerstpercelen bleek deze week gemiddeld 1,7 % van de planten bezet met minstens één bladluis.

In Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen is de situatie vergelijkbaar met vorige week. In Limburg, waar vorige week een sterke uitbreiding werd waargenomen, bleek de aantasting deze week doorgaans toch mee te vallen. Er was nog maar één perceel met meer dan 10 % bezette planten.

Ook op de behandelde percelen wintergerst heeft de toename op de Limburgse percelen niet doorgezet. De waarnemingen van deze week toonden nauwelijks luizen op de behandelde percelen.

Wintertarwe

De percelen wintertarwe die geëvalueerd werden, zijn gezaaid tussen 4 en 22 oktober. Deze percelen wintertarwe staan gemiddeld in 2-blad. In de wintertarwe blijkt hetzelfde beeld als in de wintergerst. In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hetzelfde beeld als vorige week, namelijk geen luizen tot maximaal 1% bezette planten.

In Limburg daarentegen werden gemiddeld beduidend minder bladluizen waargenomen dan vorige week. Slechts op 1 van de 3 Limburgse percelen bleek de druk nog hoog en is nog steeds 9% van de planten bezet met minstens één bladluis.

Het winderige, regenachtige weer bleek zoals verwacht niet gunstig voor verdere vluchten van de bladluizen. Onder de huidige weersvoorspellingen wordt ook een verdere stabilisatie van de bladluisdruk verwacht. Uitgaande van de interventiedrempel van 10 % planten bezet met minstens één bladluis voor het najaar, blijkt dat er zeker niet standaard moet behandeld worden.

Het opvolgen van je percelen en het bepalen van de aantastingsgraad blijft uiteraard noodzakelijk. Zo lang het niet echt koud wordt, kan de situatie bij gunstigere weersomstandigheden nog steeds keren.

LCG

Lees ook in Granen

Geïntegreerde ziektebestrijding in graanteelt toegelicht

Granen Tijdens de graanavonden die eind februari - begin maart werden georganiseerd doorheen Vlaanderen gaven Bram Vervisch & Jonas Claeys van Inagro én coördinatoren van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) toelichting bij de geïntegreerde ziektebestrijding van wintergranen.
Meer artikelen bekijken