Startpagina Veeteelt

Beverpopulatie in Wallonië groeit gestaag

De beverpopulatie in Wallonië neemt gestaag toe en telt momenteel ruim 3.500 dieren, aldus ramingen van het Departement voor Studie van het Natuur- en Landbouwmilieu (DEMNA) van het Waalse Gewest.

Leestijd : 1 min

De jacht en de uitbreiding van de menselijke habitat wogen vanaf het midden van de 19e eeuw op de aanwezigheid van bevers in België. Vanaf het begin van de jaren negentig maakte de soort een opmerkelijke terugkeer rond waterwegen in het zuiden van het land. De terugkeer wordt door toegeschreven aan herintroducties in de Duitse Eifel en aan clandestiene lossingen van dieren in Wallonië.

Sinds de habitatrichtlijn van de Europese Unie is de bever strikt beschermd. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, zoals blijkt uit de vergunning die aan de gemeente Couvin is verleend voor het doden van bevers. Een gebouwde dam op een deel van de Eau Noire in Cul-des-Sarts veroorzaakt de overstroming van een weg en verstoort de goede werking van een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Een ontheffing kan alleen worden verleend nadat is geverifieerd dat de ontheffing de instandhouding van de soort niet schaadt. “De huidige populatie neemt in alle stroomgebieden toe”, onderstreept Benoît Manet (DENMA). Van naar schatting 1.400 tot 1.700 individuen in 2015, in meer dan 350 geregistreerde gebieden, leven er nu meer dan 3.500 bevers.

Belga

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken