Startpagina Melkvee

Energiereducerende maatregelen populair bij melkveehouders

Op een Belgisch melkveebedrijf worden gemiddeld 20,6 niet-wettelijk verplichte duurzaamheidsinitiatieven toegepast. In 2022 werd vooral een opvallende stijging in energie-reducerende maatregelen waargenomen. Dit blijkt uit het recentste Duurzaamheidsrapport van brancheorganisatie MilkBE.

Leestijd : 2 min

Al sinds 2014 wordt de verduurzaming in alle schakels van de zuivelketen gemonitord. 98% van alle Belgische melkveehouders nemen deel aan de Duurzaamheidsmonitor. De jongste resultaten, voor 2022, tonen aan dat er al een hele weg werd afgelegd

De zuivelsector volgt de verduurzaming in de 3 schakels van de keten: op het melkveebedrijf, tijdens het transport en bij de verwerking. Door het belang van het onderwerp, is de deelnamegraad ook hoog: meer dan 98% van alle Belgische melkveehouders neemt hieraan deel.

Gemiddeld neemt een melkveehouder 20,6 van de 42 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven, waar dit bij de nulmeting van dezelfde groep boeren in 2015 nog maar 11,3 van 35 initiatieven waren. Melkveehouders hebben de voorbije jaren grote inspanningen geleverd op verschillende vlakken, zoals dierenwelzijn, energie, milieu, klimaat, water, ... met onder andere volgende resultaten:

- 64% van de melkveehouders heeft een koeborstel in de stal;

- 48% gebruikt alternatieve waterbronnen, zoals regenwater;

- 63% vervoedert nevenproducten uit de voedingsindustrie (zoals bierdraf of bietenpulp);

- 73% zet actief in op het optimaliseren van de voederefficiëntie.

Energie-reducerende maatregelen populair

Door de recente energiecrisis werd het afgelopen jaar sterk ingezet op energie-reducerende maatregelen. Zo produceert ondertussen 48% van de Belgische melkveehouders groene energie via zonnepanelen, een pocketvergister of een windmolen. Bij dezelfde groep melkveehouders die tijdens de eerste ronde 6 jaar geleden bevraagd werden, was dit nog maar 27%.

Ook de installatie van spaarlampen kende de voorbije jaren een sterke stijging, van 14% naar 52%. Tot slot heeft meer als de helft van de Belgische melkveehouders een installatie voor warmterecuperatie, voorkoeling of zonneboiler.

Zuivelindustrie zet in op waterhergebruik

Ook de zuivelindustrie werkt aan een reductie van zijn energieverbruik. Deze daalde de voorbije 10 jaar met 22% per liter verwerkte melk. Ook de CO2-uitstoot bij de verwerking van melk daalde met 24%. Het waterverbruik daalde het sterkst, met 29%.

Bovendien wordt er de jongste jaren ook duidelijk ingezet op waterhergebruik en komt ongeveer 34% van het gebruikte water uit alternatieve bronnen zoals gezuiverd afvalwater of water gegenereerd bij de productie van zuivelproducten zoals melkpoeder.

Werken aan verdere verduurzaming

MilkBE blijft inzetten op de verduurzaming van de zuivelsector. Zo werd er gewerkt aan de upgrade en de digitalisering van de Duurzaamheidsmonitor, met meer aandacht voor klimaat (met o.a. methaanreducerende maatregelen) en dierenwelzijn.

Voorts bewezen de investeringen binnen de zuivelindustrie, die met 180 miljoen euro in 2022 een absoluut hoogtepunt bereikten, dat innovatie en verduurzaming zich ook in deze schakel nog zal verderzetten.

MilkBE

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken