Startpagina Wetgeving

Sabam zoekt oplossing voor vergoeding bij tractortochten

In het Nieuwsblad van 4 januari verscheen een bericht waarin de Sabam-vergoeding gehekeld wordt die deelnemers aan verlichte tractortochten rond de kerstperiode moeten betalen. Voor Sabam zijn deze tochten een nieuw fenomeen.

Leestijd : 3 min

Navraag leert ons dat Sabam eigenlijk door de verlichte tractortochten met een nieuw gegeven geconfronteerd wordt, waarvoor het tarief voor stoeten wordt toegepast.

De vergoeding die Sabam int, is een vergoeding voor het creatieve werk van de maker van de muziek. Een gegeven waar snel aan voorbij wordt gegaan. Sabam heeft hiervoor het mandaat van auteurs en componisten, dus is het hun plicht om een vergoeding te innen wanneer muziek wordt gespeeld.

Nieuw gegeven

Als we naar Sabam bellen, krijgen we woordvoerder Olivier Maeterlinck aan te lijn. We hadden een verhelderend, constructief gesprek met hem. Maeterlinck geeft aan dat ze vorig jaar voor het eerst gecontacteerd zijn door deelnemers aan een verlichte tractorstoet. Deze gaven te kennen muziek af te spelen tijdens de optocht en wilden weten welke vergoeding ze hiervoor aan Sabam moeten betalen.

Sabam vond een antwoord bij het tarief dat geldt voor stoeten waarbij muziek gespeeld wordt op de openbare weg. Dat wordt toegepast bij onder meer carnavalsoptochten en bedraagt ongeveer 50 euro per voertuig per stoet. Woordvoerder Maeterlinck verduidelijkt dat ze zelf niet pro-actief zijn beginnen controleren, maar dat ze aanvragen kregen. Op sociale media krijgt de auteursrechtenmaatschappij ondertussen heel wat bagger over zich heen en kritiek te slikken.

Maeterlinck geeft aan dat Sabam eigenlijk met een ietwat nieuw en groeiend fenomeen wordt geconfronteerd, waarvoor misschien beter een globaal of sectoraal akkoord wordt gesloten met een representatieve organisatie van de landbouwers. Daartoe is Sabam bereid!

Gratis gezelligheid aanbieden

Carnavalsverenigingen blijken de Sabam-vergoeding vlot te betalen. Uit de reacties op sociale media, blijkt de landbouwsector hier minder enthousiast voor. Er zijn ook verschillen tussen beide organisaties te noemen. Rond een carnavalswagen lopen er snel enkele tientallen deelnemers mee, bij tractoroptochten niet. Bij deze gaat het om enkelingen die zich engageren om ‘gratis gezelligheid’ te bieden in het dorp en om de landbouwsector in een positief daglicht te stellen.

Het plezier na de moeite van weken, soms zelfs maandenlange voorbereiding die in een versierde tractor wordt gestoken, duurt vaak maar 1 avond. Hierom zijn er deelnemers die in meerdere, naburige kerstritten meerijden. Telkens voor een tweetal uurtjes vermaak op iedere locatie 50 euro voor het spelen van muziek betalen, doet de rekening snel oplopen en het plezier als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Achter carnavalsstoeten gaan verenigingen met leden schuil die fuiven, eetfestijnen en dergelijke meer organiseren om de optocht te bekostigen. Bij de verlichte tractortochten rond de kerstperiode gaat het om individuen die alle kosten zelf persoonlijk dragen én vaak nog inschrijvingsgeld betalen. De goodiebag, biermand of groentepakket dat ze mogelijks ontvangen valt in het niets bij de centen die ze in hun creaties stoppen.

Oplossing uitwerken dringt zich op

Sabam geeft ons nog mee dat de muzieklicentie moet aangevraagd worden via het platform Unisono. Die muzieklicentie dekt niet alleen de vergoeding van de auteur/componist, maar ook van de muzikant en de producent van de gespeelde muziek.

Voor de radio die in de tractorcabine speelt en enkel hoorbaar is voor de chauffeur en zijn passagier is geen licentie nodig. De bijdrage is wel van toepassing als een extra muziekinstallatie wordt aangewend, al is het maar een ‘boombox’ of mobiele luidspreker. Het geluid dat de (luchtdruk)toeters of bellen van de tractoren zelf maken is niet onderhevig aan een vergoeding.

Niet iedere deelnemer aan een tractortocht gebruikt een muziekinstallatie. Niet evident dus om een gedragen oplossing uit te werken.

Sommige gemeenten nemen de kosten voor de muziekbijdrage op zich, wist hun woordvoerder ons nog te vertellen. Groene Kring voorzitter Bram Van Hecke vindt het toegepaste tarief niet oké. “Zo dreigen er volgende jaar geen stoeten meer te zijn. Dit moeten we oplossen tegen de volgende kerstperiode.”

Tim Decoster

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken