Startpagina Maïs

Een moeilijk begin en einde, maar toch een goed maïsteeltseizoen

Waar in 2022 de voorjaarswerkzaamheden liepen als een trein en begin mei de maïs voor het overgrote deel was gezaaid, was in begin mei 2023 nog maar weinig gebeurd op de Vlaamse maïsvelden. De reden hiervoor waren de natte veldomstandigheden.

Leestijd : 3 min

Het jaar startte met een kletsnatte maand januari, gevolgd door een zeer droge maand februari. Begin maart gingen de hemelsluizen echter terug open en waren we vertrokken voor een periode waarin er zowat elke dag wel wat regen viel. Ook in april bleef deze situatie duren, ook al waren er periodes van enkele dagen droog weer. Deze periodes waren echter niet lang genoeg om de percelen voldoende te laten opdrogen en van veldwerk was er weinig sprake.

In de laatste week van april en begin mei waren er terug enkele droge dagen. Deze dagen werden benut om het gras te maaien en om de eerste maïs te zaaien, al bleef het gezaaide maïsareaal begin mei eerder beperkt.

Snelle zaadkieming

Vanaf 10 mei werd het droog. Ondanks het droge weer konden de veldwerkzaamheden nog niet volop van start gaan. De ondergrond was immers nog te nat. Na een week geduld konden de meeste velden bewerkt worden en in ijltempo werden de maïspercelen bemest, geploegd en gezaaid. Omstreeks 5 juni was het overgrote deel van het maïsareaal gezaaid. De combinatie van warm weer en een vochtige bodem deed de maïs zeer snel kiemen. Op 4 à 5 dagen stond de maïs boven, en groeide daarna snel door. Op circa een maand na zaai was het 6-8 bladstadium al bereikt.

Maïs die vroeger (eind april-begin mei) werd gezaaid, had wel wat meer te lijden onder de koudere nachten en schrale wind omstreeks 25 mei. Deze planten stonden er op een bepaald moment eerder geel bij. Door het warmere weer na 1 juni kwam ook hier meer groei in.

Onkruidbestrijding vraagt nauwgezette opvolging

De snelle opkomst en groei zorgden ervoor dat de onkruidbestrijding ook op een korte tijd moest gebeuren. Voor een vooropkomstbehandeling was er dikwijls maar 3-4 dagen tijd. Door het schrale weer in mei werkten vooral op de lichte gronden de vooropkomstbehandelingen niet optimaal. Ook de naopkomstbehandelingen dienden in een ijltempo te gebeuren.

Door de snelle groei werden heel wat percelen te laat gespoten, met een minder resultaat als gevolg. Enerzijds neemt de gevoeligheid van de onkruiden af en anderzijds gaat het paraplu-effect bij een grotere maïsplant ook een rol spelen.

Het vermelden waard is ook dat er dit jaar op bepaalde percelen stekelige hanepoot werd waargenomen. Niet alle middelen die tegen een klassieke Europese hanepoot werken, hebben een werking op de stekelige hanepoot. De volgende jaren zal dit ook de nodige opvolging vragen.

Algemeen kon gesteld worden dat de maïs er eind juni goed bij stond.

Weer sloeg om

Vanaf half juli sloeg het weer om en werd het terug wisselvalliger. Zowat iedere dag viel er wel wat neerslag en de temperaturen waren aangenaam, of zelfs wat te laag. De vroegst gezaaide maïs begon omstreeks 15 juli te bloeien, op de later gezaaide percelen (zaai 25 mei – 1 juni) was dit tussen 25 juli en 1 augustus.

Vanaf 13 augustus kregen we 10 dagen warmer en droger weer. De laatste week van augustus verliep dan weer kletsnat. De hoeveelheid neerslag die in juli en augustus viel, was vergelijkbaar met die van 2021. Regionaal liepen sommige percelen zelfs onder door een gebrekkige waterhuishouding, waardoor de gewassen schade opliepen.

Op de percelen zonder wateroverlast verliep de groei van de maïs voorspoedig door de aangename temperaturen en op tijd een regenbui.

Vanaf 2 september was het droog en werden er temperaturen van 25 °C en meer gemeten. De afrijping begon vanaf dan goed op gang te komen en rond 15-20 september kon het hakselen starten. Op basis van de gegevens uit het Varmabel-netwerk zijn de opbrengsten ondanks de moeilijke start en de latere zaai zeer goed te noemen. De oogst van korrelmaïs startte ook omstreeks 10 oktober. Ook hier werden er hoge opbrengsten gemeten.

Waar de oogst van zowel de kuilmaïs als de korrelmaïs vlot kon starten, gingen omstreeks 10 oktober de hemelsluizen terug open. Met elke dag neerslag werden de velden al snel moeilijk berijdbaar en was oogsten op rupsen noodzakelijk, zowel op hakselaar als dorser.

Het maïsseizoen 2023 eindigde zoals het gestart was: moeizaam.

Gert Van de Ven (Hooibeekhoeve), Sander Palmans (PVL), Ellen Versavel (Inagro)

Lees ook in Maïs

Correct rekenen met dierlijke mest

Maïs Op heel wat percelen in Vlaanderen wordt een groot deel van de bemesting ingevuld met dierlijke mest. Gebruik van dierlijke mest vraagt een beredeneerde aanpak. Hoe kies ik de juiste mestsoort? Hoeveel dien ik wanneer toe? Op welke manier? De variabele samenstelling van dierlijke mest en inschatten hoeveel of wanneer de aanwezige nutriënten vrijkomen, zijn belangrijke aandachtspunten.
Meer artikelen bekijken