Startpagina Melkvee

Nieuwe digitale Brochure ‘Succesvolle opfok van jongvee op het melkveebedrijf’

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een nieuwe publicatie klaar rond de ‘Succesvolle opfok van jongvee op het melkveebedrijf’. Met deze digitale brochure vestigt het departement de aandacht op het belang van een goede opfok van jongvee op het melkveebedrijf.

Leestijd : 2 min

Op de Vlaamse melkveebedrijven wordt jaarlijks ruim 30 à 33% van de melkkoeien vervangen. Op de meeste melkveebedrijven wordt het jongvee zelf opgefokt om de reforme koeien te vervangen.

Een goede opfok is belangrijk om onder meer de kans op een hoog melkproductieniveau van de latere melkkoe te verhogen. Hierbij is een goede ontwikkeling en juist gewicht bij de eerste inseminatie en eerste kalving van de vaars onontbeerlijk.

Maar een goede opfok van jongvee is ook van essentieel belang voor het milieu en voor het dierenwelzijn. Zo zal een goede opfok het welzijn en de gezondheid van het jongvee verbeteren. Bij een lager aantal vervangingen is er ook minder jongvee nodig, wat zorgt voor een emissiereductie op kuddeniveau. Minder dieren met een even hoge totale melkproductie betekent immers ook minder methaanemissie, waarvan runderen de belangrijkste bron zijn.

Een optimale jongveeopfok is onder meer afhankelijk van de genetische aanleg, de voeding, de gezondheid, de sanitaire begeleiding en de huisvesting van het jongvee. Een goede opfok moet gezien worden als een investering voor de toekomst. Twee bezochte praktijkbedrijven tonen aan dat dit kan zonder spectaculaire ingrepen.

Deze brochure biedt de melkveehouders een aantal belangrijke handvaten voor een succesvolle opfok van het jongvee. Een maatregel waarbij zowel de melkveehouder als de maatschappij wint.

Landbouwers kunnen de brochure raadplegen op http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/dier/runderen-melkvee

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Melkvee

Voederbieten als alternatief lokmiddel om koeien vlot in de melkrobot te krijgen

Melkvee De variabele kost op robotbedrijven ligt gemiddeld 2,58 euro/100 l melk hoger dan op bedrijven met een klassiek melksysteem. Die hogere kost wordt niet steeds gecompenseerd door meer melk. Het aandeel krachtvoeder (zeker einde lactatie) leidt deels tot die hogere kost. Koeien op een alternatieve manier, met minder krachtvoeder, naar de robot lokken, lijkt dus een interessante piste. Project Lokrob ging dit na.
Meer artikelen bekijken