Startpagina Melkvee

Gentse melkveehouder test grasklaver en kruidenrijk grasland op grond OCMW

Een melkveebedrijf start samen met de stad Gent een testproject op 5 ha OCMW-gronden in de Gentse deelgemeente Mendonk. De melkveehouder zal er onder meer een poel aanleggen en duurzaam veevoeder telen. Het project maakt deel uit van een groter plan van de stad om publieke gronden in te zetten voor duurzame en stadsgerichte landbouw.

Leestijd : 3 min

Na een open oproep stelt Gent 5 ha OCMW-gronden in Mendonk voor 30 jaar ter beschikking aan melkveehouder Wim Van Hecke. Op de percelen komen grasklaver en een kruidenrijk grasland, goed voor eiwitrijk voeder voor de melkkoeien. Zo moet de veehouder minder soja kopen.

Fruitbomen en poel

Het melkveebedrijf zal er ook fruitbomen planten, die op termijn met hulp van een zorginstelling uit de buurt geoogst zullen worden. De veehouder zal op het terrein van het Gentse OCMW natuurinclusief werken. Hij legt er onder andere een poel aan en zal een strook van 6 m langs de grachten extensiever beheren.

“Ons melkveebedrijf zette al sterk in op klimaat en natuur en we voelen dat we steeds meer die weg moeten uitgaan. Dankzij dit project met de stad Gent kunnen we nieuwe ideeën, zoals kruidenrijk grasland, uittesten en later misschien ook elders op ons bedrijf toepassen. De OCMW-gronden liggen vlak bij ons bedrijf en zijn dus ideaal om er ook onze koeien te laten grazen. Dit pilootproject is cruciaal voor de leefbaarheid van ons landbouwbedrijf”, vertelt Wim Van Hecke.

Nieuwe Gentse landbouwvisie

Het project in Mendonk past in de nieuwe Gentse landbouwvisie voor een duurzame en stadsgerichte landbouw. De stad wil daarbij zowel starters de kans geven om een duurzaam landbouwbedrijf te starten als bestaande landbouwbedrijven ondersteunen in stappen naar een meer stadsgerichte landbouw. Het pilootproject in Mendonk stimuleert ook andere bedrijven. Gentse landbouwers zullen dankzij terreinbezoeken en kennisuitwisseling ook leren van dit project.

“De Gentse OCMW-gronden zijn een waardevolle hefboom om ons lokaal voedsel- en landbouwbeleid te realiseren. Na een eerste open oproep in 2017 starten we dit jaar een tweede landbouwpilootproject. De samenwerking met het melkveebedrijf zal een proces zijn waarbij zowel de landbouwers als de stad veel kunnen leren over de transitie naar een duurzamere en stadsgerichte landbouw. Zo reikt de impact van het project veel verder dan de 5 ha die we in gebruik geven”, zegt Tine Heyse (Groen), de Gentse schepen van Landbouw.

Gent als pionier

Gent stelde in 2017 naar eigen zeggen als eerste stad in Vlaanderen publieke OCMW-gronden ter beschikking voor innovatieve stadslandbouw. CSA De Goedinge in Afsnee startte toen als volledig nieuw groentebedrijf. Het bedrijf levert vandaag de dag nog steeds via zelfoogst en groentepakketten aan Gentse consumenten en horeca. Ze werken ook samen met een nabijgelegen melkveebedrijf en een zorginstelling voor sociale tewerkstelling.

Veldbonen voor brood

In een ander testproject geeft de Gentse Voedselraad financiële steun aan het project Boontje voor je brood. Eén landbouwer van bedrijfsgilde Schelde-Leie experimenteert met het telen (op 3 ha) en verwerken van eiwitrijke gewassen. Met een verwachte opbrengst van 15 ton veldbonen zullen zowat 250.000 broden gebakken worden, ongeveer 1 brood voor elke Gentenaar.

Filip Van der Linden

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken