Startpagina Veeteelt

Europese ministers steunen versoepeling beschermingsstatus wolf

De Europese ministers van Landbouw en Visserij vragen in een brief aan hun collega's die bevoegd zijn voor Milieu om het voorstel van de Europese Commissie om de beschermingsstatus van de wolf te versoepelen, goed te keuren.

Leestijd : 2 min

De concentratie van wolvenroedels is in sommige streken een gevaar voor de veestapel geworden, vindt de Commissie.

De vraag van de landbouwministers wordt geformuleerd in een brief die de Belgische federale minister van Landbouw David Clarinval heeft gericht aan zijn Brusselse collega, minister van Leefmilieu Alain Maron. Nu België tijdelijk voorzitter is van de Raad van de Europese Unie, leiden zij de 2 respectievelijke ministerraden. De Commissie heeft haar vraag om de beschermingsstatus van de wolf te versoepelen eind december vorig jaar ingediend.

Van ‘strikte bescherming’ naar ‘bescherming’

Die status wordt geregeld door het in 1979 afgesloten Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten. De Europese Commissie wil via de EU-lidstaten bekomen dat het dier niet langer ‘strikt beschermd’, maar gewoon ‘beschermd’ wordt. Vervolgens zou de Europese wetgeving kunnen worden aangepast.

Het is Finland dat op de ministerraad Landbouw van 23 januari het punt aanhaalde, daarin gesteund door Oostenrijk, Griekenland, Italië, Letland, Roemenië, Slovakije, Zweden en Tsjechië. Tijdens de vergadering heeft een ‘erg grote meerderheid van de delegaties’ de geuite bezorgdheden gedeeld, vooral wat betreft de schade die wolven aan de veestapels toebrengen, schrijft Clarinval in zijn brief aan Maron.

De procedure schrijft voor dat het de ministers van Milieu zijn die beslissen over het vraag van de Commissie. De ministers van Landbouw hebben evenwel gevraagd over de zaak te worden geraadpleegd. Als het van Finland afhangt, worden van nog andere carnivoren onderzocht of hun beschermingsstatus moet worden aangepast.

Belga

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken