Startpagina Economie

Fair Price Label en uitbreiding zwarte lijst op tafel Task Force

De task-force agrovoeding gaat op korte termijn aan de slag op 3 specifieke domeinen, met als doel voldoende marges te verzekeren voor alle spelers in de voedingsketen.

Leestijd : 3 min

Dit voornemen hebben federaal minister van Landbouw David Clarinval, minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en Waals minister van Landbouw Willy Borsus vrijdag 9 februari verklaard na afloop van de vergadering. Onder meer een Fair Price Label ligt op tafel.

Zwarte en grijze lijst

Een werkgroep zal zich over de juridische mechanismen buigen. Daarbij is sprake van de uitbreiding van de wet op de oneerlijke handelspraktijken - een voorstel van minister Dermagne en Clarinval. Die wet maakt gebruik van een zwarte en een grijze lijst van praktijken die verboden zijn, tenzij daar ondubbelzinnig afspraken over zijn gemaakt.

Er is sprake van een uitbreiding van de zwarte lijst om landbouwers beter te beschermen. Die zou via een Koninklijk Besluit verlopen. Op die manier kunnen buitensporige prijspromoties worden verboden, wat zelfstandigenorganisatie Unizo toejuicht. “Dumpingacties zoals '1 kopen, 2 gratis' zijn niet duurzaam en spelen op langere termijn in het nadeel van de consument”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. “Het is een bijzonder goed signaal voor de hele keten, van landbouwer tot verwerkingsbedrijf en retail, dat de ministers deze dumpingacties willen aanpakken.”

Faire Price Label

Een tweede werkgroep zal actief zijn rond de etikettering en promotie van Belgische producten, met onder andere een sensibiliseringscampagne voor lokale producten. Op de vergadering werd ook de invoering van een Fair Price Label toegelicht - een plan van minister Clarinval en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand, dat weliswaar nog in de conceptuele fase zit.

Het heeft tot doel een faire prijs te garanderen voor alle onderdelen in de keten. Daarbij is het de bedoeling te streven naar langetermijncontracten, met daartussen momenten waarop contracten opnieuw kunnen worden bekeken in functie van gewijzigde marktomstandigheden. Daarbij zou ook een rol voor het Prijzenobservatorium weggelegd zijn.

Het is de bedoeling dat finaal een label kan worden uitgereikt, dat de betrokkenen dan kunnen gebruiken in hun marketing.

Verdeling van marges

Een derde en laatste werkgroep gaat aan de slag met het statistische luik. Daarbij is het de bedoeling tot een objectivering te komen van de verdeling van de marges na studies van het Prijzenobservatoriumn samen met het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de Nationale Bank.

Tijdens het overleg werden ook de resultaten van de huidige studie van het Prijzenobservatorium over de evolutie van de prijzen en marges in de agrovoedingsketen gepresenteerd. In een mededeling achteraf waarschuwt minister Clarinval dat voorzichtig moet worden omgesprongen met de interpretatie van de resultaten. Het gaat immers om een complexe studie, die ook op limieten botst. Daarom werd overeengekomen de gesprekken voort te zetten om er nog een nuttiger instrument van te maken voor de actoren uit het ketenoverleg.

Binnen landbouwkringen werd voorzichtig optimistisch gereageerd. Een volgende vergadering van de task force staat voor 1 maart geprogrammeerd.

Blokkades opgeheven

Landbouwers hebben vrijdagavond 9 februari de blokkade aan het distributiecentrum van Aldi in Villeroux, nabij Bastenaken in de provincie Luxemburg, opgeheven.

Een andere blokkade in het zuiden van het land, in Villers-le-Bouillet bij Luik waar het distributiecentrum van Intermarché door boeren werd geblokkeerd, werd door een rechter verboden op straffe van een dwangsom van meer dan 2.000 euro per persoon. Het verbod geldt tot eind deze maand.

Belga, TD

Lees ook in Economie

Agrofront wil snelle rechtzetting registratieverplichtingen van landbouwpachten

Economie Het Agrofront (ABS, Boerenbond en FWA) is tevreden dat minister van financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) rekening houdt met de specifieke situatie van pachtgronden. De minister schrapt de onwerkbare registratieverplichtingen om de betaalde pachtvergoeding als beroepskost te kunnen inroepen bij de fiscale aangifte. Agrofront roept de federale regering op om de aanpassingen aan de wetgeving snel door te voeren zodat dat alles bij het oude blijft voor de landbouwer die gronden pacht.
Meer artikelen bekijken