Startpagina Bedrijfsnieuws

Dalende omzet en volumes bij FrieslandCampina in 2023

Bij de Nederlandse melkverwerker FrieslandCampina is de netto-omzet in 2023 gedaald met 7,1% naar 13,1 miljard euro door ongunstige valuta-effecten, de verkoop van een deel van de Duitse consumentenactiviteiten en dalende volumes in consumentenmarkten door de hoge inflatie. Het volume aangevoerde ledenmelk daalde met 1,4% omdat er leden wegvielen. Het herstel moet komen van het transformatieplan Expedition 2030.

Leestijd : 3 min

Moeilijke marktomstandigheden en eenmalige herstructureringskosten drukken de resultaten bij FrieslandCampina in 2023.

Het bedrijfsresultaat van 75 miljoen euro werd negatief beïnvloed door het verschil tussen de garantieprijs voor ledenmelk en de marktprijzen voor basiszuivelproducten, de verkoop van dure voorraden in een markt van lagere prijzen en ongunstige valuta-effecten. Er waren wel goede bedrijfsresultaten voor de businessgroepen Specialised Nutrition, Ingredients en Professional-business.

Eenmalige herstructureringskosten van 136 miljoen euro waren nodig voor de uitvoering van Expedition 2030. Samen met andere eenmalige kosten en hogere financieringslasten leidde dit tot een nettoresultaat van -149 miljoen euro.

2023 was een moeilijk jaar

“2023 was voor FrieslandCampina een moeilijk jaar. De bedrijfsresultaten, met name in onze wereldwijde consumentenzuivel- en handelsactiviteiten, stonden sterk onder druk. Daartegenover staat dat de businessgroepen Specialised Nutrition en Ingredients een goed jaar achter de rug hebben, maar dat was onvoldoende om de tegenvallende resultaten in de andere businessgroepen te compenseren. We keren geen contante nabetaling uit aan onze leden-melkveehouders. Een teleurstelling, zeker gelet op de gestegen kosten voor onze leden en de kosten voor verdere verduurzaming op het boerenerf”, zegt Jan Derck van Karnebeek, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Expedition 2030 moet van FrieslandCampina weer een toonaangevend zuivelbedrijf maken. De kern van dat actieprogramma zijn 7 businessgroepen. “We hebben de nieuwe bedrijfsstructuur gekoppeld aan een integraal kostenbesparingsprogramma om ervoor te zorgen dat we in de businessgroepen, in onze productie-omgeving en in ondersteunende diensten een passende kostenstructuur hebben. Helaas betekent dit dat er de komende 2 jaar wereldwijd 1.800 banen gaan verdwijnen. We blijven ons ook inzetten voor verdere verduurzaming van onze zuivelketen”, zegt van Karnebeek.

Minder leden, minder melk

Het totale volume aangevoerde ledenmelk daalde bij FrieslandCampina in 2023 met 1,4% ten opzichte van 2022, van 9.502 miljoen naar 9.369 miljoen kg. Deze daling kan worden toegeschreven aan een afname van het aantal leden-melkveebedrijven, van 9.927 naar 9.417.

In 2023 ontvingen de leden-melkveehouders van FrieslandCampina een melkprijs van 48,08 euro per 100 kg melk. Dit is 16,2% minder dan het jaar ervoor, toen er nog 57,35 euro per 100 kg werd uitbetaald. De melkprijs bestaat uit de garantieprijs en extra toeslagen voor bijzondere melkstromen en weidemelk, de Foqus planet-toeslag en de contante nabetaling.

In 2023 zijn de broeikasgasemissies bij productie en transport (scope 1 en 2) ten opzichte van 2022 met 9,4% gedaald naar 588 kton CO2-equivalent (2022: 649 kton). Broeikasgasemissies op de leden-melkveebedrijven is in 2023 met 4,3% verlaagd naar 10.359 kton CO2-equivalent (2022: 10.823 kton). In 2023 is de nieuwe systematiek voor Foqus planet Duurzame ontwikkeling van kracht geworden, waarbij leden-melkveehouders een hogere financiële toeslag ontvangen voor broeikasgasreductie op het erf.

Vooruitzichten

In 2024 zal de melkproductie volgens FrieslandCampina in belangrijke zuivelexporterende regio's onder druk blijven staan. De verwachte vraag naar zuivel zal wereldwijd licht groeien. Door aanhoudende conflicten en geopolitieke instabiliteit in verschillende delen van de wereld, zullen de kosten voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en transport naar verwachting stijgen.

De focus van FrieslandCampina ligt in 2024 op de optimale verwaarding van ledenmelk zodat er een goede melkprijs kan worden uitbetaald. Om dit doel te bereiken, staat 2024 in het teken van de implementatie van de strategie Expedition 2030 en van een nieuwe organisatiestructuur. Het succes van Expedition 2030 zal worden gemeten op 3 dimensies: ‘winnen in de markt’, ‘vergroten van de marge’ en ‘het verbeteren van de cash-positie’.

In januari van dit jaar opende FrieslandCampina een nieuw productie- en distributiecentrum in Cikarang, Indonesië, voor de productie van gezoete gecondenseerde melk voor Indonesië en andere Zuidoost-Aziatische landen. Er wordt momenteel ook een nieuwe productielocatie gebouwd in Bandar Enstek in Maleisië. Deze locatie zal naar verwachting dit jaar operationeel zijn en zal niet alleen een grotere capaciteit hebben, maar ook een breder assortiment aan producten produceren voor export naar naburige landen.

FrieslandCampina

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken