Startpagina Actueel

Glabbeek dient bezwaar in tegen natuurbeheerplan voor Velpevallei

Nadat Glabbeek eind verleden jaar al bezwaar indiende tegen het nieuw natuurbeheerplan van Natuurpunt voor de Brongebieden van de Vossel, moet de gemeente na overleg met de gemeentelijke landbouwraad alweer bezwaar indienen tegen een zoveelste natuurbeheerplan, ditmaal voor de Velpevallei. Ook dit natuurbeheerplan en het bijhorende globaal kader, werd volgens de gemeente zonder enige vorm van overleg opgemaakt.

Leestijd : 2 min

Het probleem is volgens Dorpspartij, de meerderheidspartij in Glabbeek, de eenzijdige visie van het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos (ANB), dat in dit dossier bovendien zowel aanvrager, behandelaar als beslisser is.

De impact op de land- en tuinbouw in het gebied door ANB werd volgens de Dorpspartij onvoldoende onderzocht in het nieuw natuurbeheerplan voor de Velpevallei. Het gemeentebestuur van Glabbeek heeft samen met de gemeentelijke landbouwraad dit natuurbeheerplan intussen naar eigen zeggen wel uitvoerig bestudeerd en komt tot de conclusie dat er een veel te grote impact is van het natuurbeheerplan op de land- en tuinbouw in de landbouw– en fruitgemeente.

“Voor de gemeente Glabbeek is maar liefst 164 ha professionele landbouwoppervlakte opgenomen in dit nieuwe natuurbeheerplan en het bijhorende aangeduide globaal kader voor de Velpevallei. Concreet is in onze landbouwgemeente 125 van die 164 ha vandaag in gebruik van professionele landbouwers en zijn het gronden die volledig buiten de beheerde eenheden liggen van ANB”, zegt Leen Schrevens, voorzitter van de Landbouwraad in Glabbeek.

“De omvang van de uitbreiding in deze is een enorme wijziging van de contouren van de Velpevallei, waardoor de druk op de aanwezige landbouwpercelen en -bedrijven binnen deze contouren aanzienlijk toeneemt. Wij kunnen echter niet begrijpen dat er in dit natuurbeheerplan zoveel landbouwgronden worden aangeduid en natuurdoelen worden geformuleerd. Uit de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat in 2018 door de Vlaamse regering goedgekeurd werd, blijkt nochtans dat het agrarische gebied gevrijwaard moet worden voor professioneel landbouwgebruik.”

“Het agrarische gebied staat reeds vanuit verschillende hoeken ernstig onder druk. Het is dan ook niet te begrijpen dat de landbouwsector met dit natuurbeheerplan weer aangevallen wordt. Wij vragen dan ook in ons bezwaar dat dit natuurbeheerplan en het bijhorende globaal kader wordt aangepast en de hoogwaardige professionele landbouwgronden hieruit worden geschrapt. Want voor het betrokken gebied is reeds op Vlaams (VEN) en op Europees (SBZ) natuurgebied afgebakend, en heel wat groene bestemmingen op het gewestplan.”

“Het zou dan ook het meest respectvol zijn om de contouren van het beheerplan binnen deze afbakening te houden zodat het agrarische gebied in deze regio niet nog meer onder druk komt te staan. Wij hopen ook dat de andere gemeentebesturen in de regio net als Glabbeek grondig de impact op de landbouw in hun dorpen zullen onderzoeken, want bezwaar indienen kan maar tot volgende week dinsdag”, besluit landbouwingenieur Leen Schrevens is voorzitter van de gemeentelijke landbouwraad in Glabbeek en ondervoorzitter van de Dorpspartij.

Dorpspartij Glabbeek

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken