Startpagina Edito

Edito: Nog geen nieuwe patatten

Het is een gezegde: “we zijn nog niet aan de nieuwe patatten”. Dat is letterlijk zo, maar zeker ook figuurlijk...

Leestijd : 2 min

Gezien het tijdstip van het jaar, is het logisch dat er nog geen nieuwe patatten (of aardappelen) zijn. Uit het aardappeldossier dat we in deze editie uitwerkten, blijkt dat we ook niet vlot aan aardappelen van de nieuwe oogst zullen zijn. Er is immers een groot tekort aan pootgoed. We horen zelfs dat de vrije markt aan pootgoed (nagenoeg) ‘leeg’ is en dat er veel gecontracteerd werd.

Daarmee botsen we dus op een eerste limiet van de aardappelteelt, nog voor die daadwerkelijk begonnen is. Vorig jaar zijn we zelfs op meerdere limieten gebotst (zie p. 16) die voortvloeiden uit het verbouwen van aardappelen. De vraag is hoelang iedere schakel in de sector dit nog aankan? Het kraakt op vele vlakken: pootgoed, bemesting, bodemzorg, gewasbescherming, oogst, bewaring en financieel rendement.

Duidelijk is dat de verwerkende capaciteit sterk is toegenomen de laatste jaren en dat er een grote ‘honger’ is naar aardappelen bij de aardappelverwerkers. Dat is dus enigszins goed nieuws voor de teler, al kan die vraag niet alleen meer gedekt worden door aanbod uit ons land. De Belgische aardappelsector zal van teler tot verwerker de rangen moeten sluiten én moeten samenwerken om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Er moet vermeden worden dat deze sterke keten zich door politieke spelletjes of onkunde uit elkaar laat spelen. Denk maar aan het mestactieplan of aan de ‘kalenderlandbouw’.

Met voornoemde opmerking belanden we bij het ‘figuurlijke’ luik van dit edito. Volgend op de (inter)nationale boerenprotesten van de voorbije weken, is de politiek bezig met maatregelen uit te werken. Momenteel hebben politici van alle slag begrip voor de verzuchtingen van de landbouwers. Ze opperen vooral vage ideeën voor de toekomst en lijken luidop te denken. We zijn dus nog niet aan de nieuwe patatten, zoals het spreekwoord zegt, met uitzondering van de natuurherstelwet die werd goedgekeurd. Het boerenprotest lijkt hier in Europese dovemansoren te zijn gevallen.

Laten we vooral hopen dat we niet in de puree raken: noch door politieke spelletjes, noch door ons ongepast op manifestaties te gedragen, noch door onbezonnen een nieuw teeltseizoen aan te vatten. Op de weersomstandigheden heb je weinig invloed, maar je kan zelf wel een teeltseizoen op meerdere vlakken doordacht aanpakken. Je plukt er later de vruchten van. Zo zorg je er mee voor dat de nieuwe patatten je goed smaken. Succes!

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken