Startpagina Actueel

Bart Naeyaert: “De landbouw alleen kan niet zorgen voor goede waterkwaliteit”

De provincie West-Vlaanderen heeft nog wat werk op de plank om te komen tot een goede waterkwaliteit. Op de Wereldwaterdag werden aan de Kasteelbeek, op de grens van Hooglede en Roeselare, ingrepen voorgesteld die passen in het provinciale actieplan voor de waterkwaliteit.

Leestijd : 3 min

De Kasteelbeek is een mooi voorbeeld van een waterloop waar de kwaliteit nog niet goed is. Dat komt niet enkel door de landbouw. Er zijn ook bedrijven die in de waterloop lozen, het water van enkele grote wegen komt er in uit en er zijn woonclusters die hun afvalwater in deze waterloop lozen.

Rietrand kan stikstof vasthouden

Een deel van de oplossing voor deze waterloop zou kunnen komen van de landbouw. Er is onder meer het idee om op een stuk landbouwgrond langs de Kasteelbeek een rand van 3 m riet aan te leggen. In een testopstelling van Inagro kan een rietveld (helofytenveld) uit het afstromende drainagewater tot 80% van het stikstof vasthouden. De landbouwer kan voor deze niet-productieve ingreep via het VLIF een deel van de investering gesubsidieerd krijgen. Aan de Kasteelbeek was er op grasland eerder een testopstelling met riet en waterplanten.

Maar zo’n ingreep alleen zou de Kasteelbeek niet naar goede waterkwaliteit leiden. “We zullen 2 woonclusters die nu nog in deze waterloop lozen aansluiten op een decentrale waterzuivering”, belooft Frederik Demeyere, burgemeester van Hooglede. De aanleg van een klassieke riolering kan in landelijke gebieden voor hoge kostprijzen per lopende meter zorgen, omdat er lange afstanden moeten overbrugd worden naar een centrale, grote waterzuiveringsinstallatie. Een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie op wijkniveau of voor een individuele woning, kan dan een oplossing zijn.

Decentrale waterzuivering en overstorten

Francis Debruyne, schepen van Waterhuishouding in Roeselare, wil behalve de huishoudens ook de overstorten aanpakken. Om meer waterrecreatie in open lucht mogelijk te maken, wil Roeselare bovendien werken aan het bestrijden van de blauwalg. Dat kan ook de captatie van oppervlaktewater voor de landbouw ten goede komen.

Omdat de kwaliteit van het oppervlaktewater in West-Vlaanderen beter moet, werkte de provincie een actieplan uit. “Het profiel van onze provincie speelt hier wat in ons nadeel. Er zijn veel landelijke gebieden en daardoor ligt onze riolerings- en waterzuiveringsgraad relatief laag. Bovendien zijn wij één van de meest geïndustrialiseerde provincies en de grootste landbouwprovincie. We hebben als provincie lang de focus gelegd op het teveel aan water in de winter en minder op de droogte in de zomer. Door die focus te verleggen hebben we gemerkt dat er ook in waterkwaliteit nog een weg te gaan is”, duidt Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Waterbeleid.

De landbouw wordt door Naeyaert niet als enige in het vizier genomen, maar hij stelt wel dat de landbouw een belangrijke rol heeft in het verhaal. “We willen ervoor zorgen dat de riolerings- en zuiveringsgraad snel stijgt. We gaan daarvoor inzetten op decentrale waterzuivering. Daarvoor werd reeds een eerste oproep gelanceerd”, zegt Naeyaert.

Meer vul- en spoelplaatsen

Voor de landbouw wil de provincie kijken naar extra vul- en spoelplaatsen, om te komen tot een gebiedsdekkend netwerk. “Er zijn al heel wat openbare vulplaatsen in onze provincie. We gaan binnenkort de boer op om te kijken waar er nood is aan extra vul- en spoelplaatsen voor landbouwers en loonwerkers. Mogelijk moeten we de bestaande vul- en spoelplaatsen herbekijken om vervuiling van de nabijgelegen waterloop te vermijden.”

Voorts wil West-Vlaanderen de landbouwers blijven informeren en sensibiliseren inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en erosie.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken