Startpagina Edito

Edito: Wie nieuwe wegen moet bewandelen, moet het juiste pad (kunnen) kiezen

We maken allemaal elke dag keuzes. De ene keuze is belangrijker dan de andere, de ene noodzakelijker dan de andere. Wanneer het over de toekomst van je bedrijf gaat, beland je liever niet op een rotonde zonder wegwijzers…

Leestijd : 2 min

De voorbije weken publiceerden we al enkele artikels van de uitgebreide reeks van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij omtrent de doelstellingen en vereisten die verbonden zijn aan het vermaledijde stikstofdecreet. Vele veehouders ontdekten er de nieuwe term ‘PAS-referentie 2023’. Het is de – door de overheid bepaalde – situatie waarin jouw bedrijf zich zal moeten bevinden tegen 31 december 2030. Voor elk Vlaams varkens-, pluimvee- en rundveebedrijf dat op 23 februari 2022 vergund was, zal immers een emissieplafond worden bepaald. Deze PAS-referentie 2030 is uniek en wijst samen met de impactscore uit welke stappen je zal moeten ondernemen om een vergunning te verkrijgen. Hoewel in het decreet wordt beschreven hoe je deze nieuwe maatstaf kan berekenen, laat een beloofde berekeningstool momenteel nog op zich wachten. Bovendien bestaan er nog heel wat vraagtekens en onduidelijkheden. Zo is er nog niet voor elke situatie een een-op-eenlink tussen de diercategorieën uit de Mestbankaangifte en de diercategorieën waarvoor een emissiefactor is bepaald.

De PAS-referentie 2030 wordt nochtans een belangrijk criterium in de vergunningsverlening voor veehouders. Bovendien klikt de klok snel richting 2030. Hoe kun je nu juiste (bedrijfs)keuzes maken zonder de omstandigheden te kennen? Of, zoals de hulporganisatie Boeren op een Kruispunt in haar jaarverslag het voorbije jaar parafraseerde, bevinden heel wat betrokkenen zich alweer op een rotonde zonder wegwijzers.

 

Het Landbouwleven-team maakte de voorbije weken ook heel wat (bewuste) keuzes. Het was na enkele jaren met eenzelfde lay-out immers tijd om onze artikels – en dus heel de krant – in een nieuw kleedje te steken. We lieten een frisse wind waaien doorheen onze pagina’s. Met deze ruimere en modernere look willen we jullie op de eerste plaats een aangenamere leeservaring bieden, maar weliswaar met behoud van onze redactionele kwaliteit en professionaliteit. We wensen jullie alvast veel leesplezier!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken