Startpagina Paarden

Paardensportstal hoort niet thuis in landbouwgebied

De paardensportstal in Ternat die de voorbije weken vraagtekens opriep na krantenberichten en een Pano-reportage op televisie, was ook in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement onderwerp van gesprek.

Leestijd : 3 min

Op de commissiebijeenkomst van 26 maart herinnerde volksvertegenwoordiger Mieke Schauvliege (Groen) er aan dat een onderzoek loopt over de bouwvergunning van deze stal. De hal is volgens haar eigendom van de burgemeester van Ternat en werd gebouwd met 1,2 miljoen euro aan Vlaamse subsidies als topsportinfrastructuur. In ruil voor de subsidie mag Paardensport Vlaanderen 20 jaar lang gratis gebruikmaken van deze private paardenstal.

In landbouwgebied

Het is Schauvliege een doorn in het oog dat de topsporthal in landbouwgebied ligt en bovendien niet gebouwd blijkt te zijn zoals hij is vergund. Het Departement Landbouw en Visserij (DLV) leverde een ongunstig advies af omdat de werken de noodzaak overstijgen van de bestaande paardenfokkerij en de werken eerder in functie waren van sportactiviteiten en vermoedelijk zouden worden aangewend voor evenementen en sportwedstrijden.

Niet alleen volgens Schauvliege hoort deze constructie thuis in een recreatiegebied en niet in landbouwgebied. Ze hanteert daarbij het begrip belangenvermenging. Het commissielid vraagt minister Demir (N-VA) maatregelen te nemen tegen lokale bestuurders die illegale bebouwing optrekken en dus illegale omgevingsactiviteiten organiseren.

Regularisatieaanvraag

Minister Zuhal Demir kan momenteel niet in alle details treden omdat er rond dit dossier nog onderzoek loopt. Ze bevestigt wel dat de omgevingsinspectie een plaatsbezoek uitvoerde naar aanleiding van een klacht. Conform de decretale bepalingen werd in eerste instantie een aanmaning gestuurd met de vraag om zich in regel te stellen door een regularisatieaanvraag te doen. Indien dit niet mogelijk is, kan de omgevingsinspectie verdere stappen zetten met het oog op herstel. Dat is volgens de minister de procedure die vandaag de dag wetgevend is voorgeschreven en die ze minutieus volgt.

Regels naleven

Minister Demir: “Elke burger en elk bedrijf moet de regels in Vlaanderen naleven. De burgemeester van Ternat zal in die optiek als elke andere burger onderhevig zijn aan de regelgeving.”

De minister is van mening dat het hardleerse gemeentebesturen die fouten en adviezen negeren in hun ruimtelijk beleid hun vergunningsbevoegdheid moeten kunnen verliezen.

Ze vindt het bovendien niet meer dan normaal dat het verkrijgen van een subsidie geen aanleiding kan zijn om de regels inzake bouwvergunningen aan de laars te lappen. In ieder geval bepaalt het subsidiereglement voor bovenlokale sportinfrastructuur dat de nodige vergunningen moeten bekomen worden als een van de subsidievoorwaarden. In dit concrete dossier hebben volgens minister Demir de bouwheer en de architect verklaard dat de gebouwen ‘werden uitgevoerd conform de vergunning.’ “Dat blijkt nu niet het geval te zijn”, zegt de minister.

Ze voegt daar aan dat de regelgeving de mogelijkheid voorziet om de subsidie terug te vorderen indien niet aan de voorwaarden van het reglement is voldoen. Eventuele bouwovertredingen kunnen dan ook leiden tot terugvordering van de subsidie.

Minister Demir zal haar collega-minister Weyts vragen om na te gaan of in dit concrete dossier effectief een terugvordering mogelijk of wenselijk is.

Fons Jacobs

Lees ook in Paarden

SBS keurt 28 nieuwe hengsten goed voor dekdienst

Actueel De hengstenkeuring van het Waalse stamboek gaat traditioneel door in de Ruiterschool van Gesves. Het was dit jaar niet anders. Deze keuring ging door van vrijdag 2 tot en met zondag 4 maart. Op het einde van de rit kregen 28 hengsten het vertrouwen van de jury.
Meer artikelen bekijken