Startpagina Edito

Edito: Het is meer dan een keuze

Heel wat landbouwers hebben dit jaar al meermaals ongewone keuzes moeten maken. In de eerste plaats denken we aan akkerbouwers die door markt- en weersomstandigheden andere beslissingen maken voor hun teeltplan dan

ze gewoon zijn.

Leestijd : 2 min

Dit jaar hebben ook veehouders al andere keuzes moeten maken dan diegene waar ze klassiek mee geconfronteerd worden. De natte weersomstandigheden zorgden er ook voor hen immers voor dat er niet tijdig bemest kon worden, ook op grasland. Het klassieke toedienen van drijfmest, gevolgd door al dan niet kunstmest toedienen en maaien, kwam hierdoor op meerdere veebedrijven op zijn kop te staan.

Dat werd bevestigd door een bevraging eind maart van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV). De resultaten lieten begin april zien dat er nog maar weinig activiteiten op grasland gebeurden. De helft van de landbouwers die reageerden, gaf aan toch te streven naar de klassieke volgorde: drijfmest, kunstmest, maaien.

De gemaakte keuzes hebben gevolgen voor de verdere bedrijfsvoering én voor het financieel saldo. Dat beseffen akkerbouwers heel goed. Velen werden het afgelopen najaar geconfronteerd met een aardappelareaal dat niet gerooid raakte en met een groot deel wintertarwe dat niet ingezaaid kon worden. Na Nieuwjaar bogen ze zich over de keuze tot wanneer ze nog konden wintertarwe zaaien. Dit evolueerde naar de vraag of en wanneer ze zomergraan konden uitzaaien. Ook dat lukte maar heel beperkt.

De moeilijke beschikbaarheid en vooral de hoge aanschafprijs van aardappelpootgoed, brengen dan weer een andere keuze met zich mee: zich ernaar schikken of het teeltplan anders invullen. Meer maïs zetten is een voor de hand liggende keuze. Dat zal echter de marktprijzen geen goed doen, en die scheren nu al geen hoge toppen. We hoorden telers die dit jaar voor het eerst groenten, vlas, uien, (droge) erwten gaan telen. Deze keuze heeft niet enkel een economische consequentie, maar ook een op basis van toegepaste mechanisatie en beschikbare teeltkennis.

Aardappeltelers buigen zich over de keuze om al dan niet nog iets te rooien van wat vorig jaar niet lukte. De voorbije weken is er op meerdere plaatsen gerooid. Iedereen moet voor zichzelf die keuze of financiële afweging maken. Ook hier gaat het niet enkel om 1 keuze op zich. De gemaakte keuze heeft gevolgen. Percelen die nu gerooid zijn, werden doorgaans niet kapot gereden en goed achtergelaten voor een volgteelt. Waar aardappeltelers op huurland zitten, is dit toch een mooi gebaar naar de verpachter, maar ook voor hun eigen percelen is dit een goede keuze.

Ongewone omstandigheden leiden tot ongewone keuzes. Welke keuzes je ook maakt, doe dit in functie van je eigen bedrijfsvoering, wat anderen er ook van zeggen. Het is meer dan een keuze an sich.

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Ook voor boer moet je (levenslang) leren

Edito De schooltijd – lang of kort, leuk of saai – is dikwijls een memorabele periode. Als jongere moet je dan ook voor het eerst belangrijke keuzes maken. Kiezen voor een landbouwgerichte opleiding is vandaag de dag geen evidentie meer.
Meer artikelen bekijken