Startpagina Onderwijs

Toekomstige landbouwers aan hogeschool Vives vragende partij voor perspectief op lange termijn

Hogeschool Vives telt vandaag de dag bijna 1000 studenten Agro- en biotechnologie in Roeselare. Iets meer dan 200 van hen studeert in de bachelorrichtingen Agro-industrie, Algemene landbouw, Landbouwmechanisatie en het graduaat Productiebeheer land- en tuinbouw. “Elk van onze studenten is vragende partij voor duidelijke regelgeving op lange termijn, zodat ze kunnen bouwen aan hun toekomst”, luidt het bij het docentenkorps.

Leestijd : 3 min

De laatste weken waren termen als het vergunningenbeleid, stikstof, duurzaamheid en het mest-actieplan meer dan gemiddeld aanwezig in de media. Het waren begrippen die naar boven kwamen om duiding te geven bij de redenen waarom veel landbouwers op straat komen. Op verschillende locaties werden straatborden omgekeerd gehangen om op een ludieke manier te duiden dat de landbouwsector op zijn kop staat.

Onze studenten aan zet

Een volgende landbouwgeneratie staat klaar om het voedsel op ons bord te brengen. “Studenten zijn actief vragende partij naar mogelijke manieren om efficiënter te werken binnen de bestaande landbouwoppervlaktes. Het gaat hen niet zo zeer over uitbreiden of groeien, wel over kwalitatief bestendigen en op die manier vooruitgang boeken. Vergeet niet dat ze dit doen binnen een bedrijfssetting die al pakken efficiënter is dan in veel andere landen”, aldus opleidingshoofd Isabelle Degezelle.

Product- en procesbenadering binnen de landbouw

Bruno Vandorpe, docent landbouweconomie, verwoordde het mooi in de pers. Hij legde het verschil uit tussen een product- en procesbenadering en daarbij horend het verschil tussen elk individu als consument en als burger. Bruno Vandorpe: “We hebben een Europese en een internationale markt. Binnen Europa is er heel wat regelgeving tijdens het productieproces, waardoor we bijvoorbeeld op het vlak van voedselveiligheid meer kwalitatieve producten maken. Dat alles brengt natuurlijk ook een meerkost met zich mee.

Daarentegen wordt er in heel veel andere landen enkel gekeken naar de kwaliteit van het eindproduct, zonder aandacht voor het productieproces of de component duurzaamheid. Als burger zeggen we veelal ja tegen betere omstandigheden voor dieren, tegen voedselveiligheid en verhoogde kwaliteit. In de winkel wordt die burger vaak consument en dan telt veelal de prijs.”

Samen zoeken naar oplossingen

Studenten tonen actieve interesse in alles wat te maken heeft met risicomanagement, de toepassing van smart farmingtechnieken, energieneutraal bouwen, inzetten op landbouwverbreding, duurzaamheid en de korte keten. Lies Kestelyn, expert korte keten: “We verkennen het werkveld uitgebreid, zodat studenten duidelijk in beeld krijgen wat de mogelijkheden zijn. Recent gingen we ook op bezoek bij landbouwbedrijven in de buurt die stikstofemissiebeperkende maatregelen toepassen. Op die manier geven we een volledig beeld van alles wat kan en zoeken we samen naar oplossingen om elk van onze studenten een mooie toekomst te geven. We tonen ook hoe het er op andere plaatsen in de wereld aan toe gaat. Zo trokken we al naar verschillende Europese landen en recent ook naar Australië en Amerika.”

Kom het ontdekken

Zet je volgend jaar de stap naar het hoger onderwijs of wens je via een opleiding nieuwe inzichten te verwerven? Kom het allemaal ontdekken tijdens de infodagen op zaterdag 4 mei ( van 10 tot 13uur), op zaterdag 29 juni (van 10 tot 16 uur ) of op vrijdag 30 augustus (van 16 tot 20 uur). Meer info via www.vives.be/infodagen.

Evert Vanneste (Hogeschool Vives)

Lees ook in Onderwijs

LTI Oedelem: jongeren kiezen bewust voor landbouwrichting op school

Onderwijs Het LTI Oedelem biedt als secundaire school de richting Landbouw aan in zowel de D/A- als A-finaliteit. Meer en meer zien leerkrachten de klassamenstelling veranderen. Waar LTI Oedelem startte als dé school waar alle landbouwerszonen en -dochters op school zaten, trekt de school meer en meer leerlingen aan die geen voorkennis hebben van landbouw.
Meer artikelen bekijken