Startpagina Akkerbouw

14,6 miljoen euro voor beheerovereenkomsten die biodiversiteit bevorderen

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) betaalde recent de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten van 2023 uit.

Leestijd : 2 min

In totaal ontvingen 3.446 landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2023 samen 14,6 miljoen euro, goed voor een oppervlakte van 9.133 ha aan maatregelen voor biodiversiteit en landschap in Vlaanderen.

Vrijwilligheid leidt tot voordelen

Landbouwers met een beheerovereenkomst versterken op vrijwillige basis en in ruil voor een vergoeding de biodiversiteit, bouwen aan het landschap of dragen hun steentje bij aan verschillende milieudoelstellingen. Zo leggen ze onder andere graskruiden- en bloemenstroken, hagen, houtkanten en andere houtige kleine landschapselementen en soortenrijke graslanden aan, en onderhouden ze die.

Die plekken vormen een thuis voor heel wat typische planten en dieren. Daarnaast zijn er ook veel voordelen voor de landbouw en de maatschappij: zoals bestuiving, natuurlijke plaagbeheersing, waterzuivering, waterinfiltratie, waterberging, erosiebestrijding en koolstofvastlegging.

“Dat natuur en landbouw elkaars vijanden zouden zijn is een fabel. Het tegendeel is waar. Het levende bewijs daarvan zijn de beheerovereenkomsten die landbouwers sloten met de Vlaamse Landmaatschappij. In 2023 ging het om bijna 3.500 landbouwers die een vergoeding ontvingen omdat ze een steentje bijdroegen aan de biodiversiteit. Want wat goed is voor onze fauna en flora, is goed voor landbouw en maatschappij”, zegt de Vlaamse minister van Omgeving.

De beheerovereenkomsten worden zowel met Vlaamse als Europese middelen gefinancierd. De Europese middelen komen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Alleen de landbouwers die in 2023 beschikten over een lopende beheerovereenkomst en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, werden uitbetaald.

Werken aan meer biodiversiteit

Landbouwers kunnen aan meer biodiversiteit werken op hun percelen, én daarvoor vergoed worden. De VLM roept landbouwers op om voor 2025 nieuwe beheerovereenkomsten te sluiten. Landbouwers kunnen hun interesse kenbaar maken via het Mestbankloket. Ze doen dat best voor 1 september 2024. Eén van de VLM-bedrijfsplanners legt dan een afspraak vast voor vrijblijvend uitleg en advies.

De beheerovereenkomsten bieden 5 jaar lang een zeker inkomen. De vergoedingen voor de meeste beheerovereenkomsten liggen rond de 2.000 euro/ha per jaar. Een beheerovereenkomst sluiten is omkeerbaar. Na de looptijd van 5 jaar kan een landbouwer er altijd voor kiezen om het contract niet te vernieuwen.

Meer info via: www.vlm.be/beheerovereenkomsten

VLM

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken