Startpagina Maïs

De nieuwste maïsrassen op de digitale ILVO-rassenlijst

Voor kuil- en korrelmaïs verschijnen in deze periode van het jaar heel wat cijfers en tabellen. Voor veel landbouwers is het vaak niet eenvoudig om een onderscheid te maken tussen de verschillende informatiebronnen.

Leestijd : 4 min

Bovendien zijn commerciële advertenties vaak een compilatie van alleen de beste cijfers van een ras. Cijfers onder de 100% worden bijna nooit gepubliceerd in het commerciële circuit en niet zelden is het bij relatieve cijfers onduidelijk waar die 100% precies voor staat. Dit maakt het voor de landbouwer een moeilijke klus om de juiste rassen aangepast aan zijn eigen bedrijfssituatie te kiezen.

Voortaan vindt u alle informatie over de meest recente maïsrassen van de Belgische rassenlijst terug op één website:

https://www.ilvo.vlaanderen.be/

rassenlijst . In enkele kliks tovert u de aanbevolen kuilmaïsrassen of korrelmaïsrassen tevoorschijn. De beste rassen voor uw bedrijf kiezen was nog nooit zo eenvoudig.

Waarom kiezen voor een ras van de Belgische rassenlijst?

Maïsrassen die het best aangepast zijn aan onze groeiomstandigheden zijn ingeschreven op de officiële rassenlijst van België. Niet zomaar eender welk ras wordt toegelaten tot deze lijst. Alleen rassen die voldoende goede eigenschappen bezitten in vergelijking met de standaardrassen worden toegelaten. Dit wordt beoordeeld na een proevencyclus van twee of drie jaar. De lat voor toelating ligt hoog, want de standaardrassen bestaan uit toprassen van de Belgische rassenlijst en worden jaarlijks geüpdatet. De minder goed presterende rassen worden niet toegelaten en zullen dus ook niet in de Belgische rassenlijst worden opgenomen.

Comité voor Rassentoelating

Jaarlijks worden in een nauwe samenwerking tussen ILVO (Merelbeke) en CRA (Gembloux) zes proeven voor kuilmaïs en zes proeven voor korrelmaïs aangelegd. Alle proeven worden aangelegd met minimaal 3 parallellen. Op het einde van het groeiseizoen worden alle resultaten grondig gecontroleerd door het Comité voor Rassentoelating. Dit Comité is samengesteld uit onderzoekers, voorlichters, beleidsmedewerkers en universiteitsprofessoren. Alleen de beste rassen worden toegelaten. Deze rassen vindt u terug in de ILVO-rassenlijst voor kuil- en korrelmaïs.

ILVO rassenlijst digitaal

Waar vind je de resultaten van het ILVO rassenonderzoek terug? Vanaf 2018 staan alle resultaten gewoon op je smartphone, tablet of computer! Op één handige website worden de resultaten van alle gewassen weergegeven. De homepagina https://www.ilvo.vlaanderen.be/

rassenlijst/ toont je onmiddellijk een overzicht van de gewassen. Per gewas vind je een tabel met alle rassen aangevuld met belangrijke teeltinformatie. Je vindt er ook van elk ras de kweker en vertegenwoordiger terug.

De beste kuilmaïsrassen voor 2018

Een blik op de tabel met kuilmaïsrassen toont onmiddellijk de ruime keuze en variatie. Een totaal van 62 rassen werd na grondige screening toegelaten tot de Belgische rassenlijst. Door 43 rassen aan te bevelen maken de onderzoekers van ILVO een eerste selectie. Vervolgens is het de beurt aan de landbouwer. Een eerste belangrijke parameter waarmee de landbouwer moet rekening houden is de vroegrijpheid. Kuilmaïsrassen worden onderverdeeld in vier groepen: zeer vroege rassen, vroege rassen, halfvroege rassen en halflate rassen. Totale drogestofopbrengst en verteerbaarheid zijn de volgende parameters waar een beslissing over gemaakt moet worden. Ben je op zoek naar maïs met een hoge opbrengst? Of geef je liever de voorkeur aan maïs met een hoge verteerbaarheid? Wil je maïs met een hoog zetmeelaandeel? Of is het maïsaandeel in het rantsoen hoog en wil je vermijden dat er te veel zetmeel wordt vervoederd? Rekening houdende met de bedrijfsspecifieke omstandigheden kan uit de ILVO rassenlijst het meest geschikte ras gekozen worden aangepast aan uw Belgische groeiomstandigheden.

kuilmaïs

In 2018 werden tien nieuwe rassen van kuilmaïs opgenomen op de Belgische rassenlijst. Hiervan zijn zes rassen aanbevolen. Vier rassen, toegelaten na 2 beproevingsjaren, worden wel vermeld in de lijst, maar zijn nog niet aanbevolen. De volledige lijst wordt weergegeven in tabel 1 (zie bijlage 1). In tabel 2 vindt u voor de 10 nieuwe kuilmaïsrassen de kweker en vertegenwoordiger terug.

korrelmaïs

De beste korrelmaïsrassen voor 2018

Bij korrelmaïs is de keuze iets eenvoudiger. 31 rassen zijn momenteel toegelaten tot de Belgische rassenlijst. Hieruit hebben de ILVO-onderzoekers reeds een selectie gemaakt en worden 16 rassen aanbevolen (Tabel 3, zie bijlage 2). Opnieuw worden de rassen onderverdeeld in vier groepen op basis van hun vroegrijpheid: zeer vroege rassen, vroege rassen, halfvroege rassen en halflate rassen. Een zo hoog mogelijke korrelopbrengst realiseren is wellicht het doel van de meeste landbouwers. Maar ook informatie over spilaandeel, kolfopbrengst en parameters zoals stengelrotgevoeligheid en legervastheid zijn terug te vinden op de website.

In 2018 zijn vijf nieuwe korrelmaïsrassen opgenomen (Tabel 4). Deze zijn echter nog maar twee jaar onderzocht. Dit is voor de ILVO-onderzoekers nog niet voldoende om in aanmerking te komen voor aanbeveling. Het is dus nog een jaar afwachten of deze rassen hun goede prestaties kunnen bevestigen tijdens het teeltseizoen van 2018.

maïs1

maïs2

Voor verdere info en bij vragen kunt u steeds terecht bij

joke.pannecoucque@ilvo.

vlaanderen.be of bij filip.debrouwer@ilvo.vlaanderen.be .

Filip De Brouwer

& Joke Pannecoucque, ILVO

Lees ook in Maïs

De maïs is oogstklaar

Maïs Verspreid over Vlaanderen volgden de partners van het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) sinds eind augustus de afrijping van de kuilmais op. Dit is het laatste overzicht, vermits het hakselen intussen zowat overal gestart is.
Meer artikelen bekijken