Startpagina Akkerbouw

Milieu-activist verwerpt biolandbouw

De vakgroep landbouweconomie van de Universiteit Gent had naast de vertrouwde specialisten uit de biosector ook een eerder verrassende spreker uitgenodigd: Stijn Bruers, milieu-activist én overtuigd tegenstander van bio.

Leestijd : 2 min

Stijn Bruers, in vroeger tijden nog voorstander van biologische landbouw, nuanceerde tijdens zijn lezing vele milieu- en gezondheidsvoordelen van bio, en bracht zelfs nadelen naar voor. Als ‘rationele ethicus’ hecht hij geen waarde aan begrippen als ‘natuurlijk versus chemisch’, maar zoekt hij zijn heil enkel en alleen in betrouwbare wetenschappelijke studies.

Is bio milieuvriendelijker?

Ten eerste klaagt hij de grotere ecologische voetafdruk van bio aan. Dat komt door de lagere opbrengsten per hectare, en dus het hogere landgebruik. Verder vermeldt hij dat bio per kg product meer stikstof in de omgeving brengt. Hij benadrukt tevens dat bio bepaalde ‘natuurlijke’ pesticiden wél toelaat, terwijl ze soms schadelijker zijn dan synthetische fytoproducten.

Milieu-activist Stijn Bruers weerlegde tijdens zijn lezing vele milieu- en gezondheidsvoordelen van bio.
Milieu-activist Stijn Bruers weerlegde tijdens zijn lezing vele milieu- en gezondheidsvoordelen van bio. - DC

Hij erkent dat biolandbouwers soms last hebben van buren die gangbaar boeren, maar omgekeerd geldt dat ook, bijvoorbeeld bij plagen die er niet bestreden worden. Invasieve insectensoorten die op een biologische manier plagen bestrijden kunnen op hun beurt een bedreiging vormen voor de lokale fauna. Wie het meeste last heeft van wie is volgens de ethicus moeilijk in te schatten.

Is bio gezonder?

Een ander luik van zijn verhaal spitst zich toe op gezondheid en voedselveiligheid. Volgens overzichtsstudies bevat bio etenswaar de ene keer een heel klein beetje meer gezonde nutriënten, de andere keer een heel klein beetje minder. Bovendien blijkt uit andere studies dat synthetische pesticidenresidu’s in gangbare producten waarschijnlijk geen impact op de gezondheid hebben.

Soms zien wetenschappers zelfs meer ongezonde stoffen in bio producten. “Doordat bio doorgaans meer last heeft van insectenvraat, bevatten sommige biologische producten meer schimmeltoxines. Dierlijke mest is ook risicovoller voor de gezondheid dan kunstmest”, geeft Bruers als voorbeeld. “Maar dit zijn louter anekdotes, daaruit mag je geen conclusies trekken.”

Is bio het waard?

Wat Bruers vooral duidelijk maakt is dat de verwachte, grote meerwaarde voor milieu en gezondheid niet tevoorschijn komt uit de kennis die wetenschappers hebben verzameld. Hij vindt de meerprijs van bio producten dan ook buiten alle proportie. Hij rekende het zelfs uit: om dankzij bio €10 miljoen te besparen op waterzuivering moet ons voedsel €280 miljoen méér kosten.

Kurt Sannen (BioForum) verdedigt de zachte waarden van biolandbouw.
Kurt Sannen (BioForum) verdedigt de zachte waarden van biolandbouw. - DC

In het programma was geen weerwoord voorzien. Dat maakte voorzitter van BioForum Kurt Sannen kwaad. Hij vond het betoog van Bruers getuigen van een visie waarin alleen wetenschap zaligmakend is. “Bovendien zitten er een aantal denkfouten in zijn redenering”, meende hij. Op de vragenpagina van BioForum vindt u de voornaamste kanttekeneningen die de bio sector maakt.

D.C.

Hier ziet u hoe Bruers zijn argumenten opsomt in het Engels:

Startpagina Economie Leestijd : 4 min 3 photos Chapitre Duurzame groei voor bio in drie adviezenDuurzame groei voor bio in drie adviezen 1 photo

Lees ook in Akkerbouw

Bruine roest breidt uit in wintertarwe

Granen Waarnemingen in graanpercelen tonen een zekere uitbreiding van bruine roest, zo meldt het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG). Septoria blijft uiteraard aanwezig en zal door het buiige weer verder moeten opgevolgd worden. Ook de gevoelige variëteiten voor gele roest moeten in het oog worden gehouden.
Meer artikelen bekijken