100 dagen seizoensarbeid in alle tuinbouw

Philippe De Backer en Hilde Vautmans bij fruitbedrijf Weemaes.
Philippe De Backer en Hilde Vautmans bij fruitbedrijf Weemaes.

De laatste jaren werd de fruitsector getypeerd door een serieuze schaalvergroting en diversificatie in de verschillende fruitsoorten. De periode waarin men nood heeft aan meer werkkrachten, zoals plukkers en sorteerders, wordt steeds langer. Piekperiode is de pluk. De maximale periode van tewerkstelling, namelijk 65 dagen, vinden veel telers te kort. Dat bleek ook nadat Hilde Vautmans 300 Limburgse fruittelers persoonlijk consulteerde. “De regering komt tegemoet aan een vraag uit de praktijk. De pluk duurt vaak lang waardoor de telers over het toegelaten aantal dagen zitten. Het is een focus dat ook in mijn actieplan voor de fruitteelt aanwezig zal zijn”, vertelt Vautmans.

Ook voor perenteler Bernard Weemaes is 65 dagen seizoensarbeid wat kort: “We doen beroep op Poolse seizoensarbeiders, die we moeten opleiden voor de activiteiten hier. Ze zijn daarna niet zo lang meer hier om de oogst af te ronden, en moeten terug naar hun land. De seizoensarbeiders die erna komen moeten steeds terug opgeleid worden, wat voor ons niet praktisch is.”

Na 65 dagen is het steeds uitkijken naar nieuwe arbeidskrachten.
Na 65 dagen is het steeds uitkijken naar nieuwe arbeidskrachten.

Naar 100 dagen en meer flexibiliteit

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vraagt daarom een verruiming van de bestaande regeling voor de witloof- en champignonteelt. Momenteel is voor elke sector vastgelegd hoeveel dagen een seizoensarbeider ingezet mag worden. In de witloof- en champignonteelt duurt die periode dus 100 dagen, maar in de landbouw is die beperkt tot 30 dagen en in de tuinbouw tot 65 dagen.

“Omdat in de fruitpluk men moeilijk op voorhand kan voorspellen hoe lang de pluk zal duren en men zo afhankelijk is van het weer, wil ik het systeem harmoniseren. De uitbreiding van de periode naar 100 dagen zou de verschillende tuinbouwsectoren (zoals fruit- en groenteteelt, bloemisterijen en tuinaanleg) meer flexibiliteit moeten geven”, aldus De Backer. Voor een tuinaanlegger was het zelfs niet mogelijk om aan seizoensarbeid te doen.

Plan voor Eerlijke Concurrentie

Het voorstel voor uitbreiding naar 100 dagen kadert in het Plan voor Eerlijke Concurrentie dat ondertekend werd op 17 februari 2017. Het doel is om de eerlijke concurrentie in de land- en tuinbouwsector te versterken en sociale fraude aan de bron tegen te gaan. Hiertoe willen De Backer, minister van Werk en Economie Kris Peeters en minister van Landbouw Willy Borsus de nodige preventieve en controlemaatregelen nemen.

Verschillende sociale partners, bevoegde administraties en kabinetten zullen een werkgroep vormen om naar meer vereenvoudiging en afstemming te werken, ook op toepassingsgebied. De voorstellen die er mogelijks uit voortvloeien zullen aan de regering worden voorgelegd.

MV

Meest recent

Meest recent