Belgische biobakgranen

Belgische biobakgranen

Kun je bakgranen telen in België? Het klimaat is te nat, en het eiwitgehalte te laag, zeggen sceptici. In het Waalse Havelange lukt het echter wel. Daar vermarkt Agribio lokaal geteeld, biologisch bakgraan. Het merk verenigt actoren uit de hele keten. BioForum wilde iets soortgelijks bekomen, en startte met akkerbouwbedrijf Hof te Muizenhole, Nova molens, biobakkerij De Trog, supermarkt Bio Planet en Inagro een action lab.

Paul Verbeke van BioForum is er rotsvast van overtuigd dat brood van lokaal geteelde granen gewild is: “Molenaars voelen de vraag in de markt.” Hij schakelde Inagro in om het teelttechnische aspect te onderzoeken. Lieven Delanote van Inagro bevestigt dat Belgisch bakgraan kan: “Molens zijn gewend om te werken met graan met een eiwitgehalte van 12 %. In onze testen haalden de meeste rassen 11 %. Daar kun je toch een goed brood van maken.”

In Vlaanderen is historisch gezien steeds ingezet op tarwe met een hoge opbrengst, wat verband houdt met het lagere eiwitpercentage, legt hij verder uit. Daarom is rassenkeuze erg belangrijk wanneer je bakgraan overweegt. Onze koude, natte lentes zorgen er ook voor dat de mineralisatie van stikstof in de bodem traag op gang komt. Met bijbemesting zou het eiwitgehalte mogelijk op te krikken zijn. Doorgaans kiezen telers in een gelijkaardig klimaat voor zomertarwe. “Dan heb je minder problemen met onkruid en valt de stikstofbehoefte van het gewas later in het seizoen”, verklaart Delanote.

Maar zelfs wanneer je de teelt optimaal hebt verzorgd is er nog kans op mislukking: “Biologische baktarwe kent een hoog teeltrisico. Eén keer om de zoveel jaar is het graan niet bakwaardig, en kan je het alleen nog kwijt als veevoeder.” Daar probeert Verbeke oplossingen voor te vinden. “Naast de biologische veevoedersector zijn ook koekjesproducenten geïnteresseerd in bakgranen met een lagere bakkwaliteit.”

Het grootste probleem voor een Belgische bakgranenketen blijft echter de prijs. “Graan is geen hoogsalderend gewas”, stelt Verbeke. “We proberen de gulden middenweg te vinden binnen de keten, maar we zijn er nog niet helemaal. Sommige telers vinden ons voorstel onvoldoende en stappen daarom niet in.” BioForum communiceert alvast sterk over de nieuwe keten. Vorige week nog zette de organisatie bio graanproducten volop in de kijker.

DC

Meest recent

Meest recent