Sonja De Becker herverkozen als voorzitter Boerenbond

Om de vijf jaar vinden binnen Boerenbond bestuursvernieuwingen plaats.
Om de vijf jaar vinden binnen Boerenbond bestuursvernieuwingen plaats.

Actieve pluimveehouder Eric Van Meervenne werd verkozen tot eerste ondervoorzitter, Georges Van Keerberghen werd verkozen tot tweede ondervoorzitter.

Democratische opbouw

Om de vijf jaar vinden binnen Boerenbond bestuursvernieuwingen plaats. Zij worden afgesloten met de installatie van een nieuw Hoofdbestuur, het hoogste bestuursorgaan van de organisatie. De bestuursvernieuwingen nemen een volledig jaar in beslag omdat de vertegenwoordiging stapsgewijs opgebouwd wordt. De leden-land- en tuinbouwers worden zowel sectoraal als regionaal gegroepeerd. De basis van de werking is het lokale niveau. Via de regioraden en provinciale besturen wordt de regionale vertegenwoordiging in het Hoofdbestuur verzekerd. De acht verschillende sectoren worden via provinciale en nationale sectorvakgroepen in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd. Deze opbouw verzekert de democratische werking die Boerenbond hoog in het vaandel draagt.

Vandaag verkoos het nieuw samengestelde Hoofdbestuur in zijn eerste vergadering een nieuwe voorzitter en twee ondervoorzitters. Zij zullen, samen met de nieuwe bestuursploeg, de volgende vijf jaar de belangen van de land- en tuinbouwers in Vlaanderen en in Oost-België behartigen. Door de verkiezing tot nieuwe Boerenbondvoorzitter is Sonja De Becker meteen ook de nieuwe voorzitter van Landelijke Gilden.

Tot de leiding Boerenbond behoren daarnaast ook :

· Pieter Verhelst, lid Hoofdbestuur en onder meer verantwoordelijk voor het Ketenoverleg en de Europese en internationale landbouwpolitiek

· Guy Vandepoel, lid Hoofdbestuur en onder meer verantwoordelijk voor de vakgroepwerking; namens het Hoofdbestuur ook voorgedragen in de raad van bestuur van VLAM

· Frans De Wachter, algemeen secretaris

· E.H. Jos Daems, algemeen proost

· Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken

· Luc Vanoirbeek, woordvoerder

Meest recent

Meest recent