Ingrepen in toeleveringsketen ‘stap in goede richting’, maar Boerenbond en ABS vragen meer

Ingrepen in toeleveringsketen ‘stap in goede richting’, maar Boerenbond en ABS vragen meer

Als het van de Commissie afhangt, worden de vier meest flagrant oneerlijke handelspraktijken in de toeleveringsketen verboden: te laat betalen voor bederfelijke levensmiddelen, orders op het laatste moment annuleren, contracten eenzijdig of met terugwerkende kracht wijzigen en leveranciers doen betalen voor weggegooide producten. Vier andere praktijken zullen enkel toegestaan zijn als de betrokken partijen daarover vooraf een duidelijke en ondubbelzinnige overeenkomst hebben gesloten. Om de regels afdwingbaar te maken, moet elke EU-lidstaat een handhavingsautoriteit aanduiden die boetes kan opleggen.

"Dit is een bescheiden stap, maar symbolisch belangrijk", reageert Boerenbond. Ze stelt wel vast dat, ondanks het feit dat acht handelspraktijken expliciet in het vizier genomen worden, "er geen oplossing geboden wordt aan het gegeven dat oneerlijke handelspraktijken vooral hun oorsprong vinden in onvoldoende uitgewerkte overeenkomsten, onevenwicht in onderhandelingsmacht tussen partijen en dat de oneerlijke praktijken daarenboven sectorspecifiek en contextgebonden zijn".

ABS wijst dan weer op de voorgestelde maximale betalingstermijn van 30 dagen voor verse voeding. ABS had liever gezien dat 14 dagen de norm werd. "Verse producten worden immers op zeer korte termijn aan de man gebracht en wij zien geen reden om voorbij de betalingstermijn van 14 dagen te gaan." Boerenbond hoopt dat de voorgestelde termijn niet de nieuwe standaard wordt en dat waar de termijnen nu reeds korter zijn, deze afspraken gerespecteerd blijven worden.

Het Commissievoorstel moet nog passeren langs de lidstaten en het Europees Parlement. ABS hoopt de tekst nog verder te verfijnen, Boerenbond wijst op het blijvende belang van vrijwillige initiatieven als het ketenoverleg en brancheorganisaties.

Belga

Meest recent

Meest recent