Startpagina Precisielandbouw

Syrisch-Belgische wetenschapper start onderzoeksproject over precisielandbouw aan UGent

Aan de Universiteit Gent wordt op 15 maart het startschot gegeven voor de uitbouw van een onderzoekscentrum voor precisielandbouw. Via het Odysseusprogramma werd daarvoor de Syrisch-Belgische topwetenschapper Abdul Mouazen aangetrokken, meldt de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent).

Leestijd : 2 min

Abdul Mouazen is gespecialiseerd in bodemscans en de toepassing ervan in precisielandbouw. "Hij is patenthouder van een bodemchemische sensor die via infraroodlicht de samenstelling van de bodem kan opmeten", zegt professor Marc Van Meirvenne. "In de voorbije negen jaren verfijnde hij deze techniek aan de University of Cranfield (Verenigd Koninkrijk)."

Via het Odysseusprogramma, waarbij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (Odysseusprogramma) middelen vrijmaakt om topwetenschappers naar Vlaanderen te halen, krijgt Mouazen aan de UGent de opdracht een onderzoekscentrum uit te bouwen voor bodem- en gewasbeheer. "In dit onderzoekscentrum zullen de allermodernste bodem- en gewassensoren gecombineerd worden met controle- en modelleerapparatuur, om zo de middelen op landbouwbedrijven volgens elk specifiek gebied apart te beheren." Professor Mouazen zal ook een nieuw opleidingsonderdeel over precisielandbouw doceren aan de UGent.

Precisielandbouw is een vrij recente methode in de plantaardige productie. "Precisielandbouw heeft een bewezen positieve invloed op de oogst, op de kwaliteit van de gewassen én op de duurzaamheid van de teelt", zegt professor Mouazen. "Via dit onderzoeksproject zullen we al deze technieken verder uitbouwen, om zo tot een steeds efficiëntere landbouwpraktijk te komen."

Aan de UGent was tot dusver enkel kennis over de inzet van bodemsensoren voor fysische kenmerken. "Met de komst van professor Abdul Mouazen kunnen we dit nu vervolledigen met ook bodemchemische en -organische kenmerken", besluit Van Meirvenne.

Belga

Lees ook in Precisielandbouw

Plaatsspecifiek op maat bespuiten wordt de toekomst

Precisielandbouw Bij loonbedrijf De Samenwerking in het Nederlandse Elsloo doet Agrifac proeven met plaatsspecifiek op maat bespuiten. Ook worden er proeven gedaan met boomhoogte van de spuitmachine. Volgens Martijn van Alphen, wereldwijd technologiemanager voor Agrifac, zijn de mogelijkheden met deze nieuwe technieken in principe eindeloos.
Meer artikelen bekijken