Startpagina Akkerbouw

Tarwerassen toegelicht gecombineerd met fyto- en bemestingstechniek bij Aveve

Op haar proefplatform in Neerhespen (Landen, Vlaams-Brabant) heeft Aveve een uitgebreid tarweproefveld aanliggen. Enerzijds liggen er proeven om variëteiten te screenen, anderzijds demonstratieve proeven. Ook teelttechniek wordt er beproefd.

Leestijd : 5 min

Als we het over teelttechniek hebben, dan hebben we het over de proeven die aanliggen met betrekking tot gewasbescherming en bemesting. Hierover verderop in dit artikel meer.

Nieuwigheden

Bij de nieuwe rassen die Aveve uitzaaide, komen we allereerst uit bij de vroegste tarwe RGT Producto. Toon Kerkhofs, technical manager Aveve zaden, geeft aan dat het echt een zeer vroeg ras is dat vroeg in bloei en in afrijping komt. Het is een bebaarde wintertarwe die als sterke punt zijn weerstand heeft naar gele en bruine roest. RGT Producto haalt zijn opbrengst door de goede uitstoeling en de vele aren per vierkante meter. Vorig jaar liep het ras al mee in de CRA-W probatoire proef en haalde hier in onbehandeld een zeer hoge opbrengst (115%).

Gleam is een nieuwe halfvroege voedertarwe die Aveve lanceert. “Het sterk punt is opbrengst, opbrengst, opbrengst”, aldus Toon Kerkhofs. Het is een Engels type, dus kort en legervast. Gleam laat een goede bladgezondheid over de hele lijn zien. Goed, net niet uitmuntend, maar nergens zitten er grote zwaktes in de bladgezondheid. Uit eerdere proefveldwerking komt een zeer veelbelovend opbrengstpotentieel naar boven. Via het ‘Witboek’ uit Wallonië zien we vorig jaar een korrelopbrengst van 110% staan. Ook in het moeilijkere jaar 2016, liet Gleam zich als constant ras zien. Zeker vermeldenswaardig is dat het ras resistent is aan de oranje tarwegalmug. De mug legt hierbij haar eitjes af, er komen larven uit en als die de tarwe aanvreten, sterven ze af. Zo wordt de druk naar volgende jaren teruggeschroefd.

Apostel en LG Initial zijn twee nieuwe A-tarwe’s die in het gamma van Aveve worden geïntroduceerd. Apostel is een baktarwe die wordt gewaardeerd om zijn hoog eiwitgehalte en bakvolume. Hiernaast is de sterkte van het ras de goede bladgezondheid over gans de lijn met fusariumresistentie en een hoog hectolitergewicht. Het is een tarwe waarbij kwaliteit wordt gecombineerd met bladgezondheid.

LG Initial is de tweede nieuwe baktarwe die dit jaar geïntroduceerd wordt en de hoogste tolerantie voor gele roest combineert met een uitstekende legervastheid. Hiernaast is er resistentie aan de oogvlekkenziekte, wat het ras geschikt maakt voor tarwe na tarwe. Verder is er resistentie tegen de oranje tarwegalmug en is er tolerantie voor chloortoluron. Aveve beproeft LG Initial al langer en ziet een constant opbrengstpotentieel. Ze geloven er echt in, want vele goede genen zijn ingekruist.

Recente introductie

Een recent geïntroduceerde wintertarwe die volop gepromoot wordt bij Aveve is de vroege, bebaarde tarwe Altamont. In het voorjaar vertrekt deze later, maar ze is wel sneller in afrijpen. Het ras richt zich in het voorjaar nooit te vroeg op, omdat dit gebeurt onder invloed van de daglengte. Altamont wordt naar voor geschoven om te zaaien op drogere, lichte gronden en kan dienen voor tarwe na tarwe.

Het ras Porthus werd vorig jaar gelanceerd en ze zien er verdere doorgroeimogelijkheden voor omdat hij over de ganse lijn goed scoort. Zo is er een uitstekende resistentie voor gele roest en septoria én aarfusarium. Het is een ras dat geschikt is voor zaai na maïs, dus ook voor latere zaai. Aangaande de kwaliteit moet vermeld worden dat er altijd een zeer hoog hectolitergewicht wordt geoogst. De opbrengst wordt gehaald door de vele aren per vierkante meter en de vele korrels per aar.

KWS Talent werd vorig jaar commercieel geïntroduceerd en is een ras waar Aveve sterk in gelooft als één van de groeiers binnen zijn aanbod. De sterkte van het ras is de gezondheid: een goede bladgezondheid en goede resistentie naar aarfusarium. Tevens valt het ras niet terug in opbrengstpotentieel. De goede bladgezondheid zorgt ervoor dat er van KWS Talent ook een areaal aanligt voor de vermeerdering in bioteelt. Het is een ras met een uitgebreide zaaiperiode en zonder grote agronomische zwakheden.

Wintergerst

In het assortiment wintergerst-rassen zijn er twee nieuwigheden te melden. Een eerste is KWS Orbit, dat aanzien wordt als de opvolger van KWS Tonic. Ten opzichte van zijn voorganger zou KWS Orbit beter scoren op vlak van hectolitergewicht en opbrengst, maar is ietsje later.

Een tweede nieuwe wintergerstvariëteit is Novira. Een van de belangrijkste raseigenschappen is hier de tolerantie voor het dwergvergelingsvirus. Hiernaast mag de bladgezondheid genoemd worden en het gegeven dat het ras vroeg afrijpt. Net als voorgaande variëteit heeft ook Novira genetica van het ras KWS Meridian in zich zitten.

Plantenbescherming

peter

Aveve pakte op haar proefplatform in Neerhespen niet enkel uit met rassen. Zo wordt er verder gekeken dan het ras en liggen er ook proeven aan op vlak van gewasbescherming en -bemesting.

Peter Willemijns van de technische cel plantenbescherming gaf duiding bij de fungicideproef waar vooral de inzet van de nieuwkomer Velogy Era werd vergeleken met de gekende standaardschema’s.

Velogy Era is een gecombineerd middel op basis van twee werkzame stoffen, het reeds gekende prothioconazole en de actieve stof benzovindiflupyr of beter gekend als solatenol.

Velogy Era wordt gepositioneerd in de T2, waar het kan als laatste bladbehandeling of aarbehandeling. De juiste keuze zal mee afhangen van het seizoen en de tussenperiode die kan aangehouden worden tussen de twee fungicidebespuitingen. Een korte tussenperiode tussen T1 en T2 zal niet het standaardadvies worden, maar is mogelijks dit jaar - met een zeer snelle groei - wel de juiste keuze geweest. In dit schema moet er dan nog aandacht zijn voor de aarbehandeling. Doorgaans zal Velogy Era als T2-aarbespuiting geadviseerd worden.

Bemesting in granen

Yannick Hardy gaf toelichting bij de bemestings(strategie) die Aveve 
beproeft in wintertarwe.
Yannick Hardy gaf toelichting bij de bemestings(strategie) die Aveve beproeft in wintertarwe. - TD

Naast rassen- en fytoproeven liggen er ook bemestingsproeven aan in Neerhespen. Aveve heeft hier interessante producten aanliggen om meerwaarde te creëren naar zwavelbemesting en bladvoeding. Yannick Hardy, technisch adviseur plantenvoeding, voorzag ons van toelichting. “Niet enkel producten worden uitgetest, ook wordt gezocht naar de optimale bemestingsschema’s, want sommige middelen kennen meerdere positioneringen”.

De laatste jaren is er veel minder zwavel in de bodem aanwezig. Zwavel is belangrijk voor een hogere efficiëntie van de stikstof. Sulfazote is een interessant product, omdat het vloeibare stikstof combineert met zwavel. Er is met Sulfazote een snellere werking en minder ammoniakvervluchtiging in vergelijking met de traditionele vloeibare stikstof, waardoor er een efficiëntere bemesting is.

Sulfan is een ander middel in gekorrelde formulering en is een stikstof/zwavelmeststof met een deel calcium. Het voordeel van het product is de grote hoeveelheid zwavel die wordt meegegeven met de bemesting.

Bij de bladmeststoffen schuift Aveve de middelen Gramitrel en N-Leaf naar voren. Gramitrel zijn sterk punt is de formulering die ook micro-nutriënten bevat. Dit zorgt voor een betere stuifmeelkwaliteit en betere bevruchting van de tarwe. Meerdere positioneringen van dit middel zijn mogelijk. De meest toegepaste is deze waarbij 1 liter wordt gegeven bij de verkorting, gevolgd door 2 liter bij de T1 fungicidebehandeling. Hierdoor is er een hoge efficiëntie én gebruiksgemak doordat de bemesting gecombineerd wordt met de gewasbescherming.

N-Leaf is dan weer een bladmeststof die gepositioneerd wordt richting het stadium laatste blad-aren uit. Er is sprake van een opgezuiverde stikstofvorm, zodat geen bladverbranding optreedt en we gewasveilig handelen.

Met voornoemde meststoffen speelt Aveve in op een strengere mestwetgeving door het zoeken naar producten met een hoge efficiëntie.

TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken