Startpagina Akkerbouw

Provincie Antwerpen zet in op diversiteit binnen voedingsketen en landbouwlandschap

De provincie Antwerpen verzamelde landbouwers, toeleveranciers, verwerkers, dienstverleners en sectororganisaties in Mechelen om samen mee richting te geven aan het provinciale landbouwbeleid voor de volgende legislatuur.

Leestijd : 2 min

Tijdens het toekomstcongres vroegen we de aanwezige landbouwers, toeleveranciers, verwerkers, dienstverleners en sectororganisaties waarop het provinciale landbouwbeleid de volgende zes jaar moet inzetten. Met 29% van de punten stak het ruimteverhaal er met kop en schouders boven uit, gevolgd door praktijkonderzoek (19%) en draagvlak (13%).

Gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé: “Uit dit toekomstcongres blijkt dat de hoofdpijlers voor ons toekomstig land- en tuinbouwbeleid ruimte, innovatie en draagvlak moeten blijven. Voor de verdere invulling hebben de deelnemers wel enkele klemtonen gelegd. Zo noteerden we een duidelijke vraag naar het ontwikkelen van nieuwe tools en businessmodellen die de landbouwsector, als economische sector, sterker en bijgevolg ook stabieler kunnen maken. Verder was er ook een duidelijke vraag aan de provincie om een diversiteit aan businessmodellen te ondersteunen zodat de landbouw ook in de toekomst kan blijven zorgen voor een gevarieerd voedselaanbod en een aantrekkelijk landbouwlandschap.”

Naar meer zekerheid door diversiteit in businessmodellen

Kijk je naar het inkomen, het vergunningenbeleid of de investeringen dan zie je dat de land- en tuinbouwsector vandaag een zeer onzekere economische sector is met investeringen op lange termijn, zo bleek uit de presentaties van de stakeholders. Het was ook deze economische insteek die tijdens de discussie over het ruimtelijk beleid de bovenhand kreeg. Zo werd het ontbreken van een businessmodel achter natuur- en landschapsbeheer als een knelpunt benoemd. En werd besloten dat het beleid best inzet op een mix aan bedrijfsmodellen, zowel gericht op export als op lokale productie.

De deelnemers vragen het provinciale beleid vooral naar het uitwerken van nieuwe tools en businessmodellen die provinciaal en lokaal gebruikt kunnen worden. Want een goede, onderbouwde aanpak kan er voor zorgen dat niet alleen de positie van de landbouw verbetert, maar ook dat er een win-winsituatie gecreëerd voor andere domeinen zoals milieu en natuur.

Positief communiceren over innovatie en concrete diensten

De land- en tuinbouwsector komt vaak enkel negatief in het nieuws. Nochtans loopt onze sector over van mooie, innovatieve verhalen. De aanwezigen waren dan ook vragende partij om meer in te zetten op draagvlak, in het bijzonder door het uitlichten van positieve en innovatieve verhalen. Ze stellen dat we meer proactief moeten communiceren en marketingmodellen moeten loslaten op de sector, waarbij de provincie een helpende partner kan zijn. Landschap en voeding werden hierbij als sterkste thema’s naar voren geschoven.

Aanbod van beter geschoold personeel

Ook richting het onderwijs werden duidelijke vragen geformuleerd. Door de sterke innovaties in de land- en tuinbouw en het agrocomplex is er immers een grote nood aan goed en technisch geschoold personeel. Iets wat volgens de deelnemers nog te vaak ontbreekt. Daarom vragen zij om een betere doorstroom van leerlingen met technische vaardigheden én voeling met alle onderdelen van het agrocomplex.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken