Startpagina Pluimvee

Ziekte van Newcastle: Favv laat opnieuw verkoop van pluimvee toe

Het Favv verlengt de algemene maatregelen naar aanleiding van de ziekte van Newcastle (ND). De verkoop van pluimvee door professionele pluimveehandelaars aan hobbyhouders kan echter onder strikte voorwaarden worden hervat.

Leestijd : 3 min

Het Agentschap heeft op 2 juli naar aanleiding van verschillende uitbraken van ND bij hobbyhouders door middel van een officiële noodbeslissing een verbod ingesteld voor 30 dagen op het verzamelen van pluimvee en hobbypluimvee, met uitzondering van reisduiven, en de verkoop van deze dieren naar en door hobbyhouders.

Gezien de evolutie van de situatie, zullen deze maatregelen vanaf 1 augustus door middel van een ministerieel besluit grotendeels worden verlengd. Er is tegelijk een derogatie om de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders mogelijk te maken, maar uitsluitend door professionele pluimveehandelaars die aan zeer strikte voorwaarden voldoen.

Zijn vanaf 1 augustus weer toegelaten:

Voor de pluimveehandelaars

Toegelaten enkel en alleen voor professionele pluimveehandelaars onder strikte bijkomende voorwaarden:

Ø de deelname aan commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee, met inbegrip van markten;

Ø de verkoop aan hobbyhouders.

De strikte bijkomende voorwaarden voor pluimveehandelaars (meer in detail terug te vinden op de website van het FAVV):

Ø Het pluimvee dat aanwezig is op het bedrijf van de pluimveehandelaar en dat door hem wordt verhandeld, is enkel en alleen en rechtstreeks afkomstig van professionele bedrijven. Het pluimvee werd op deze bedrijven volledig gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle. Voor elk vervoer naar de inrichting van de pluimveehandelaar werd een papieren verplaatsingsdocument met het luik “vaccinatie” opgemaakt.

Ø Indien de pluimveehandelaar wenst deel te nemen aan een commerciële verzameling van pluimvee en hobbypluimvee dient hij een nieuw verplaatsingsdocument op te maken (hier geen luik vaccinatie). Op elke verzameling moet de pluimveehandelaar per te koop gesteld lot pluimvee en hobbypluimvee wel ook de eerdere verplaatsingsdocumenten met het luik “vaccinatie” bijhebben en deze op vraag kunnen voorleggen.

Ø De pluimveehandelaar dient elke vrijdag de planning van al zijn deelnames aan verzamelingen in de daaropvolgende week over te maken aan de LCE van FAVV die bevoegd is voor de gemeente waar hij is gevestigd. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in die planning zijn opgenomen.

Ø Indien de pluimveehandelaar nog pluimvee en hobbypluimvee heeft op zijn bedrijf van vóór de beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 2 juli 2018 en die niet afkomstig zijn van de professionele bedrijven, mogen deze niet verhandeld worden, tenzij ze een volledige vaccinatie hebben ondergaan tegen de ziekte van Newcastle. Bovendien dienen zij ook apart gehouden te worden van het pluimvee hernomen in het eerste punt.

Ø De pluimveehandelaar dient van alle pluimvee en vogels (dus hobbypluimvee inbegrepen) die hij houdt op zijn bedrijf een register bij te houden (de gegevens van het register zijn gedetailleerd terug te vinden op de website van het FAVV).

Ø De pluimveehandelaar dient elk gestorven dier over te brengen of te laten overbrengen naar het laboratorium van een erkende vereniging voor onderzoek op de ziekte van Newcastle en aviaire influenza. De kosten van de analyses zijn ten laste van het Agentschap, deze om het kadaver naar het labo te voeren voor de handelaar.

Voor de hobbyhouders

Dit besluit betekent een versoepeling van de maatregelen voor hobbyhouders aangezien deze opnieuw de mogelijkheid hebben om hobbypluimvee aan te kopen op markten of op het bedrijf van de pluimveehandelaars die voldoen aan de strikte voorwaarden.

Blijven verboden:

Voor pluimveehandelaars en hobbyhouders

Ø het organiseren van niet commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee;

Ø het verhandelen van hobbypluimvee door en tussen hobbyhouders;

Ø de opkoop van hobbypluimvee door pluimveehandelaars bij hobbyhouders.

Tenzij door overmacht of op bevel van de bevoegde overheid, is het vervoerders en handelaars steeds verboden om pluimvee over te laden tussen voertuigen, tenzij op het bedrijf van een pluimveehandelaar, waar de aankomst van het pluimvee wordt geregistreerd vóór het overladen en voor elk nieuw vertrek een nieuw verplaatsingsdocument wordt opgesteld.

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”, DG Controlebeleid – FAVV

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken